Prøv avisen

Studerende ringer forgæves til SU

"Når jeg ringer op, får jeg bare en automatstemme, som siger, jeg skal taste dit og dat. Det gør jeg så, og får til sidst at vide, jeg skal tale med SU-vejlederen på mit studium. Her får jeg at vide, at jeg skal henvende mig til styrelsen," fortæller Maria Laurberg, HF-studerende. Arkivfoto. Foto: Per Morten Abrahamsen Denmark

Sædvanen tro er der pres på telefonerne fra unge, som er usikre på deres uddannelsesstøtte. I år er presset ekstra stort, og nyt telefonmenu-system får mange til at føle sig hægtet af

Den 21-årige HF-studerende Maria Laurberg fra Ringe på Fyn ansøgte den 9. juli om at modtage statens uddannelsesstøtte (SU), men efterhånden som tiden gik og hverken penge eller svar kom, forsøgte hun at komme i kontakt med systemet både på SUs hjemmeside, hos sin lokale vejleder og ved at ringe til det centrale SU-kontor. Hendes erfaring er, at det er så godt som umuligt at komme til at tale med et levende menneske.

Når jeg ringer op, får jeg bare en automatstemme, som siger, jeg skal taste dit og dat. Det gør jeg så, og får til sidst at vide, jeg skal tale med SU-vejlederen på mit studium. Her får jeg at vide, at jeg skal henvende mig til styrelsen, beretter Maria Laurberg, som heller ikke har haft held med at henvende sig via email.

LÆS OGSÅ: Rusfesterne på landets universiteter går over gevind

Ifølge Jakob L. Ruggaard, formand for Danske Studerendes Fællesråd, hører det til sjældenhederne, at SU-udbetalingen er så forsinket, men oplevelsen af at rende panden mod en mur i kontakten med SU-kontoret, deler Maria Laurberg med et meget stort antal studerende her op til den store studiestart for Danmarkshistoriens største studenterårgang den 1. september.

Antallet af studerende, som henvender sig, fordi de er nervøse omkring deres SU-udbetaling, er eksplosivt stigende. Samtidig har SU-reformen tidligere i år dels øget kravet til, at de studerende selv har styr på deres SU, dels skabt et mere uforståeligt regelsæt. Mange er nervøse for at begå en fodfejl, som kan betyde, at de mister deres SU. Derfor henvender mange sig, selvom det måske ikke er strengt nødvendigt, siger Jakob L. Ruggaard.

En af de markante ændringer, som er gennemført, er, at SU-modtageren principielt skal henvende sig om alle forhold til den lokale SU-vejleder på sit uddannelsessted, ikke til SU-styrelsen. Men ifølge Jakob L. Rugaard er det ?ikke altid, den lokale vejleder kan svare, og især de ?studerende, som endnu ikke er startet på uddannelsen, har svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig:

Derfor er det et problem, når så godt som alle alle, der henvender sig til SU-styrelsen, bagefter fortæller om, hvordan de først bliver sat til at vente i halvanden time, hvorefter forbindelsen bliver afbrudt.Peter Nielsen, kontorchef for SU-kontoret, der hører under Uddannelsesministeriet, erkender, at der er meget pres på systemet i år, men kan dog ikke genkende alle kritikpunkter fra de studerende.

Jeg kan bekræfte, at vi har rigtig travlt. Det har vi hvert år, men i år har det en ekstra dimension, fordi vi er part i ungdomskortet, som er de studerendes tilskud til transport. Men at SU-reformen skulle have øget presset på telefonerne er jeg ikke bekendt med. Vi prøver at holde kurser for vores medarbejdere, så de kan svare på alle spørgsmål og få henvist de personer, som skal henvende sig et andet sted. Samtidig har vi indrettet vores telefonsystem, så man via tastemenuen kan vælge sig ind på et emne, forklarer Peter Nielsen.

Han tilføjer, at telefonsystemet er forholdsvis nyt, og at man løbende indsamler erfaringer for at kunne forbedre systemet. Endelig er der med virkning fra i dag indført en ny måde, de studerende kan komme i kontakt med SU-systemet på. Det er nemlig muligt at kommunikere via det sociale medie Twitter på internet. Men ligesom det gælder for telefonmenuen, er det sjældent her, den studerende kan få svaret på sit spørgsmål men det kan hjælpe personen på sporte af, hvem der kan svare:

På SU-kontoret er der fire grupper, vi føler os forpligtet til at betjene. Det er studerende, der læser i udlandet, har problemer med ungdomskortet, skal have handicaptilæg eller har fået et tilbagebetalingskrav ved for høj indkomst. Alle andre prøver vi at guide videre til de steder, hvor de kan få svar.