Studieoptagelse er begyndelsen på et nyt liv

I dag får årets ansøgere til videregående uddannelser svar på, om de er blevet optaget. Det svar, der venter dem, kommer for de mange unge håbefulde ansøgere til at være afgørende for deres fremtidige liv og identitet

Ikke alene karrieren, men også identiteten påvirkes af at begynde på en uddannelse, mener professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen. Her er det studerende på Aalborg Universitet. – Arkiv
Ikke alene karrieren, men også identiteten påvirkes af at begynde på en uddannelse, mener professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen. Her er det studerende på Aalborg Universitet. – Arkiv Foto: Henning Bagger/Scanpix

94.744 danskere bliver i dag lidt klogere på, hvordan deres fremtid kommer til at se ud. Er de overhovedet blevet optaget på en videregående uddannelse? Er de kommet ind på den uddannelse, der stod øverst på ønskelisten? Og hvor i landet skal de bo og studere de kommende år?

Carsten Nielsen fra Studievalg Sjælland vejleder mange unge, inden de søger ind på videregående uddannelser.

”Vi prøver at klæde dem på til at søge så bredt som muligt, både geografisk og uddannelsesmæssigt, så de på den måde garderer sig.”

For de unge, der tager imod opfordringen og søger ind på flere forskellige uddannelser for at optimere deres chance for at komme ind, kan dagens afgørelse føre dem mange forskellige steder hen.

”De kan bo på Sjælland og få at vide, at de skal bo i Aalborg fra den 1. september. På den måde skal de på ganske kort tid få sig etableret i en by, der ligger langt væk fra, hvor de kommer fra,” siger han.

Carsten Nielsen oplever, at de unge føler, at de står over for et ualmindeligt vigtigt valg, der bliver definerende for deres fremtid. Og det kan der være noget om, siger lektor ved Roskilde Universitet Lene Larsen, der har forsket i unges valg af uddannelse.

”De unge er meget optagede af afgørelsen, hvilket er meget forståeligt, for afgørelsen har rigtig stor betydning. Hvis man kommer ind på den uddannelse, der er ens første prioritet, er det ét fremtidsscenarie, der udspiller sig, og hvis man kommer ind på sin anden eller tredje prioritet, er det et andet scenarie,” siger Lene Larsen.

For de unge er afgørelsen både forbundet med sorger og glæder. For dem, der bliver optaget på en uddannelse følger en ny fase i deres liv. Fra de får beskeden i dag, er der omkring en måned til, at den nye tilværelse som studerende starter. For nogle unge føles det meget utrygt, mens andre finder det enormt spændende og sjovt at skulle starte forfra, få nye venner, danne nye netværk og måske også flytte til en ny by, siger Lene Larsen.

”Det er en periode med meget store forandringer. Der er både fysiske forandringer, sociale forandringer, identitetsmæssige forandringer og positionelle forandringer. I løbet af tre år i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse bliver positioner nemt fastlåste. Dem får man mulighed for at bryde op, når man begynder et nyt sted, og det at have truffet et valg om uddannelse betyder også en begyndende udvikling af en faglig identitet,” siger hun.

Professor i socialpsykologi og dr.phil. Per Schultz Jørgensen ser starten på en videregående uddannelse som en overgang til en ny fase i livet.

”Det er et fantastisk vigtigt skridt, der tages, når man starter på en uddannelse. Her lægges der et spor ud, som kommer til at præge en resten af livet. Det gælder selvfølgelig karrieremæssigt, men i vores samfund gælder det i allerhøjeste grad også den identitet, man får. Det er i uddannelsen, du møder dine venner, og måske også her du møder din kæreste. Det er her, du får nogle holdninger og livslange interesser, og det ender med, at det er ind i den faglighed, du spejler dig selv og ser dig selv som menneske.”

Per Schultz Jørgensen mener, at uddannelse i dag er vigtigere for et menneskes selvforståelse end nogensinde før.

”Engang fik du din identitet fra din slægt, dine forældre, din sociale klasse og det lokalområde, hvor du boede. I dag er uddannelse helt central for din identitet. Derfor er det jo selvfølgelig en katastrofe for dem, der ikke kommer ind eller dropper ud undervejs og ikke får gjort noget færdigt. Uddannelsesvalget og evnen til at holde ud og komme igennem det med en fornemmelse af, at man har fået noget med i bagagen derfra, er afgørende for identitet i dag,” siger han.

Med overgangen til en videregående uddannelse følger ofte flere forandringer, der fører til en start på et ”personligt liv”, mener Per Schultz Jørgensen.

”Det er en periode, hvor man skal træffe vigtige valg med hensyn til bopæl, venner og sociale netværk. Relationen til familien skifter, og man kommer mere på egen boldgade, særligt hvis man samtidig flytter hjemmefra. For masser af unge er det også en kolossal befrielse at komme fri fra forældrenes overvågning og komme ud og klare sig selv. Det er en ny livsfase, og derfor er man også lidt skrøbelig, når man står over for at starte på en uddannelse.”