Friskoler føler sig påduttet bestemt seksualmoral

Kristne friskoler har fået anmærkninger fra undervisningsstyrelse for at bruge ”ensidigt” materiale i seksualundervisningen. Kritikken undrer flere, som efterlyser samme kritiske holdning til materiale fra interesseorganisationen Sex & Samfund

Hans Jørgen Hansen, daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler, undrer sig over, at styrelsen kun har vurderet, at det er det konservative seksualmateriale, eleverne skal forholde sig kritisk til. Genrebillede af skoleklasse.
Hans Jørgen Hansen, daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler, undrer sig over, at styrelsen kun har vurderet, at det er det konservative seksualmateriale, eleverne skal forholde sig kritisk til. Genrebillede af skoleklasse. Foto: Mads Nissen/Politiken/Ritzau Scanpix.

Før i tiden var det de løsagtige kvinder, de homoseksuelle og mænd i dametøj, der blev mødt med et kritisk blik fra samfundet og det officielle Danmark. Men tiderne skifter, og i dag er det den konservative seksualmoral, der møder statens løftede pegefinger. Det viser afgørelserne i et tilsyn med ni friskoler for deres seksualundervisning.

Tilsynet er ført af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet, der har set nærmere på faget ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” (SSF) på tre kristne, to muslimske og fire ikke-religiøse friskoler. Her skiller de kristne friskoler sig ud ved blandt andet at bruge undervisningsmaterialet ”Jeg er køn”, udgivet af Indre Mission og andre kirkeligt konservative organisationer, samt Indre Missions portal AdamogEva.dk. Og det har fået en anmærkning fra STUK:

”Disse materialer fremlægger efter styrelsens umiddelbare opfattelse en forholdsvis ensidig forståelse af, hvad der definerer ’det rigtige’ og ’det forkerte’ i relation til unges livsstil, levevilkår, relationer og seksuelle sundhed, herunder i forhold til homoseksualitet. Styrelsen finder i den forbindelse anledning til at understrege vigtigheden af, at der ikke sker en ensidig anvendelse af materialet ’Jeg er køn’ og portalen www.AdamogEva.dk, og at der i undervisningen bør lægges vægt på, at eleverne diskuterer, reflekterer og tager kritisk stilling til indholdet.”

Og den balance er skolerne allerede opmærksomme på, påpeger Hans Jørgen Hansen, der er daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler.

Han pointerer, at kristne friskoler bruger det kirkeligt udarbejdede undervisningsmateriale som supplement til andet materiale, blandt andet fra organisationen Sex & Samfund og fra Gyldendal.

Men han undrer sig over signalet i, at styrelsen kun har vurderet, at det er det konservative seksualmateriale, eleverne skal forholde sig kritisk til. Der har ingen anmærkninger været til materiale fra interesseorganisationen Sex & Samfund, der repræsenterer et langt mere flydende syn på for eksempel kønsidentitet.

”Det virker, som om styrelsen mener, at Sex & Samfund har patent på den rigtige holdning. Det virker lidt mærkeligt, at man ikke opfatter deres syn på for eksempel flydende kønsidentitet som ensidigt. Sex & Samfund er bestemt ikke holdningsløse, og jeg vil da mene, at der er grund til at forholde sig kritisk til deres syn på juridisk kønsskifte for børn for at tage et eksempel,” siger han.

Brian Degn Mårtensson, der er filosof og cand.pæd., opfatter det også som bemærkelsesværdigt, at STUK kritiserer undervisningsmaterialet hos de kristne friskoler. Han har skimmet netportalen AdamogEva.dk og har ikke fundet eksempler på, at det skulle være uden for skiven af, hvad der er tilladt på en friskole.

”Det er materiale med et klart kristent grundlag, men det er på ingen måde videnskabsfornægtende eller rabiat. Nogle steder bliver der opfordret til at vente med sex til ægteskabet, men det er jo en helt legitim holdning. Jeg kan ikke se noget i dette materiale, der er mere kontroversielt end det, man kan finde i Sex & Samfunds materiale,” siger han og tilføjer, at han er enig i, at det er vigtigt, at eleverne bliver præsenteret for andre holdninger i samfundet.

”Men så kan man samtidig spørge, hvorfor de ikke-religiøse skoler ikke får kritik for at give et ensidigt billede, når de i deres undervisning ikke præsenterer eleverne for et konservativt syn på seksualitet og køn. Her synes jeg måske, at styrelsen overtræder en grænse, i og med at den kommer med noget, der ligner en holdningstilkendegivelse om, at det ene syn på seksualitet og køn er det rigtige,” siger han.

Det er Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, enig i. Han ser det som endnu et eksempel på, at hvad der tidligere blev anset for at være ekstreme synspunkter på den yderstre venstrefløj, nu bliver blåstemplet bredt politisk og af staten.

”Jeg kender godt til Sex & Samfunds materiale, der voldsomt underspiller biologiens betydning for køns-identitet. En stor undersøgelse fra efteråret viste, at for 99 procent af befolkningen er deres kønsidentitet en afspejling af deres biologi. Derfor må udgangspunktet for seksualundervisningen også være, at biologi og kønsidentitet hænger sammen. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at man tilsyneladende ikke skal forholde sig kritisk sig til Sex & Samfunds venstreradikale og ekstreme forståelse af seksualitet og køn,” siger han.

I en mail svarer national chef i Sex & Samfund, Lene Stavngaard, på kritikken:

”Vi kan være i tvivl om, hvorvidt Henrik Dahl har et dybdegående kendskab til vores materialer. Vi har i Uge Sex (undervisningskampagne i uge 6, red.) haft flere end 19 politikere med ude og overvære seksualundervisningen. Det har Henrik Dahl ikke været en del af. Vi vil meget gerne invitere Henrik Dahl ud, så han kan få et mere nuanceret billede af, hvad seksualundervisning er. Vores materialer bygger på seksualfaglighed, sundhedsfaglig evidens, didaktisk og pædagogisk viden og tager udgangspunkt i fælles mål for SSF-undervisning. Vores materialer danner unge til åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og derfor handler seksualundervisning også om kritisk sans og refleksion – ikke om endegyldige sandheder.”

STUK skriver i en mail til Kristeligt Dagblad, at styrelsen fører tilsyn ud fra krav i lov om friskoler om, at undervisning på fri- og privatskoler skal ”stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

Styrelsen oplyser desuden, at der på baggrund af tilsynet er god dialog med Foreningen af Kristne Friskoler om brugen af de konservative undervisningsmaterialer.