Prøv avisen

Sundhedsminister glæder sig over ny screening af nyfødte

”Cystisk fibrose er en forfærdelig sygdom, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give de syge børn så god en opvækst som mulig,” skriver Sophie Løhde til Kristeligt Dagblad. Foto: Jeppe Vejlø

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er glad for, at ministeriet kan tilføje cystisk fibrose til screeningsprogrammet, der tester nyfødte for nu 17 forskellige sygdomme

Når et lille barn kommer til verden, bliver forældrene tilbudt, at man tager en lille blodprøve fra barnets hæl, som kan bruges til at screene for alvorlige sygdomme. Indtil nu har man screenet for 16 forskellige sygdomme, men fra den 1. maj kommer cystisk fibrose også med på listen som beskrevet i Kristeligt Dagblad i går.

Det har man længe ønsket i Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose og på Rigshospitalets Cystisk Fibroseenhed, da en tidlig diagnose kan sikre en tidligere forebyggende behandling, som forhindrer sygdomsudviklingen.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er derfor glad for, at ministeriet nu kan tilføje cystisk fibrose til screeningsprogrammet, så man kan sætte endnu hurtigere ind med den bedst mulige hjælp.

”Cystisk fibrose er en forfærdelig sygdom, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give de syge børn så god en opvækst som mulig,” skriver hun til Kristeligt Dagblad.

Sophie Løhde understreger, at der ikke kan være tvivl om den enorme helbredsmæssige gavn, som screening af nyfødte hidtil har haft for både børn og forældre.

”Derudover er det ikke teknisk muligt at screene for alle medfødte sygdomme, og for det andet screenes der kun for sygdomme, hvor en tidlig påvisning giver bedre behandlingsmuligheder til gavn for barnet,” forklarer hun.

At screening af de nyfødte børn for sjældne sygdomme skulle risikere at sygeliggøre de formentligt raske børn, er ministeren ikke enig i:

”Der er tale om sygdomme, som godt nok er relativt sjældne, men som har katastrofale følger for børnene, hvis sygdommene ikke opdages og behandles i tide. Det er i øvrigt muligt for forældrene at vælge screeningen fra, hvis man ønsker det, og det er selvfølgelig vigtigt, at ingen føler sig tvunget til en screening ”.