Svære kår for skovens blomster og bier

* Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, Novana, udkommer årligt med en rapport om naturtilstanden i Danmark.

* Af den nye rapport, som for skovenes vedkommende omhandler udviklingen fra 2007-2016, fremgår det, at der i fire ud af ti undersøgte skovtyper er sket en forværring af biodiversiteten.

* I ingen af de øvrige skovtyper er der registreret en generel forbedring af naturtilstanden, selv om der på delområder kan være en fremgang.

* Det er især planter, insekter og mindre dyr, der lever i og omkring skovbunden, der har stigende trange kår.

Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

/ritzau/