Prøv avisen

Svendborgsag får regeringen til at ændre loven

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil sikre, at ansvarsfordelingen mellem regioner og læger bliver gjort helt klar. Foto: Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Det skal fremgå meget tydeligere, hvem der har ansvar for hvad i sundhedsvæsnet. Det siger sundhedsministeren.

Den såkaldte Svendborg-sag viste, at grænsen mellem lægernes og sygehusenes nogle gange ansvar ikke er tydelig nok.

Det vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regeringen derfor gøre noget ved, fremgår det af Ugeskrift for Læger.

- Selv om Svendborg-sagen er slut i retssystemet, viser problemerne med det organisatoriske svigt på Svendborg Sygehus, at det stadig er vigtigt at slå fast i loven, at organisationen, altså regionen, har ansvaret for at sikre ordentlige forhold for blandt andet lægerne, siger ministeren til ugeskriftet.

Sagen fra Svendborg Sygehus handler om en yngre læge, der blev anklaget for grov forsømmelse.

Det skete, efter at en mand med sukkersyge døde, efter at han var blevet indlagt på akutafdelingen med mavesmerter.

Manden fik aldrig målt sit blodsukker, selv om lægen mener at have bedt sygeplejersken om det. Det blev bare ikke skrevet i journalen på en travl nattevagt.

Lægen blev frikendt i Højesteret 21. marts, men sagen har vakt stor debat i lægekredse.

Derfor har Lægeforeningen også presset på for at få præciseret ansvaret.

- Fejl opstår ofte, når der er usikre arbejdsgange, når der er dårlig bemanding, overbelægning og uklarhed om, hvem der har ansvaret.

- Det er ikke den enkeltes ansvar, men organisationens ansvar. Og det bliver nu gjort tydeligt med lovændringen, siger Andreas Rudkjøbing til fagbladet Ugeskrift for Læger.

Ellen Trane Nørby understreger, at der ikke bliver ændret på ansvarsfordelingen mellem læger og regioner.

Den bliver bare gjort meget mere konkret, end det hidtil har fremgået af loven.

Samtidig vil Styrelsen for Patientsikkerhed skulle gøre mere ud af det organisatoriske tilsyn på sygehusene for at finde ud af, om ansvarsfordelingen er tydelig nok.

/ritzau/