Prøv avisen

Svensk id-kontrol kan skabe bådflygtninge i Norden

”Det vil slet ikke overraske mig, hvis vi ser flere bådflygtninge på Øresund,” siger migrantforsker Joakim Ruist. Arkivfoto. Foto: Lars Laursen

Antallet af flygtninge, der søger mod Norden ad illegal vej, vil stige, når Sverige indfører skærpet kontrol i busser og tog, forudser migrationsforskere

Flygtninge, der forsøger at krydse Øresund i private gummibåde, kan blive konsekvensen, når Sverige fra den 4. januar indfører id-kontrol blandt alle rejsende i busser og tog mod Sverige i et forsøg på at bremse flygtningestrømmen. Svenskerne i år har modtaget godt 150.000 flygtninge.

En del flygtninge vil formentlig vælge at blive i Tyskland og Danmark, mens andre vil forsøge at komme illegalt ind i Sverige enten via Øresund eller via den svensk-finske grænse.

Det forudsiger to migrationsforskere, der fremhæver, at Sveriges forsøg på at lukke grænserne vil styrke illegale menneskesmugleres aktiviteter i Norden.

Migrationsforsker postdoc Martin Lemberg-Pedersen fra Centre for Advanced Migration Studies på Københavns Universitet er ikke i tvivl om, at det svenske forsøg på at begrænse antallet af asylsøgere vil betyde, at flere flygtninge vil forsøge at komme illegalt ind i landet.

Samtidig forudser han, at flere vil søge asyl i Danmark. Hvor mange er dog på nuværende tidspunkt umuligt at sige.

”Den svenske beslutning rykker ved de legale flugtruter. Hvis ikke man har id, kan man ikke længere købe en bus- eller togbillet til Sverige. Det vil betyde, at nogle flygtninge vil vælge de illegale ruter. Det er ikke utænkeligt, at id-kontrollen breder sig som en dominoeffekt, så andre europæiske lande begynder at gøre det samme. Samtidig tror jeg, vi kan forvente, at flere flygtninge kommer til Danmark,” siger Martin Lemberg-Pedersen.

Rent praktisk vil den svenske beslutning betyde, at billetkontrollører skal foretage id-kontrol af alle tog- og busrejsende mod Sverige på Kastrup Station. Martin Lemberg-Pedersen finder det problematisk og i strid med Flygtningekonventionen, at det efter nytår bliver op til privatansatte billetkontrollører eller sikkerhedsfirmaer at afgøre, om en flygtning kan komme videre med tog og bus til Sverige.

”På den måde undergraver man muligheden for at søge asyl i Europa og outsourcer reelt grænsekontrollen og vores forpligtelse for flygtninge til en privat aktør. Derved udhules den humanitære forpligtelse over for mennesker på flugt. Stater underskriver flygtningekonventioner. Det gør transport- og sikkerhedsfirmaer ikke,” siger Martin Lemberg-Pedersen.

Den svenske migrationsforsker Joakim Ruist fra Göteborgs Universitet er enig i, at den svenske stramning vil øge den illegale trafik mod Sverige. Foreløbig har der været ét kendt tilfælde, hvor fem flygtninge ankom i gummibåd til byen Skillinge på den sydøstlige kyst af Skåne.

”Det vil slet ikke overraske mig, hvis vi ser flere bådflygtninge på Øresund,” siger Joakim Ruist.

Udover at krydse Øresund vil mange flygtninge ifølge Ruist formentlig forsøge at krydse den finsk-svenske grænse ulovligt. Han tror til gengæld ikke, at flere flygtninge vil søge til Danmark, men forudser, at flere i stedet vil forsøge at slå sig ned i Tyskland.

Lektor Gerd Battrup fra Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet vurderer, at den svenske id-kontrol først og fremmest vil resultere i flere bilkøer på Øresundsbroen på grund af den øgede ventetid i busser og tog.

”ID-kontrollen vil først og fremmest blive enormt besværlig for en masse mennesker, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden, men jeg tror ikke umiddelbart, at den skærpede kontrol kommer til at påvirke antallet af asylsøgere til Danmark. Det er vinter, og vi ser i øjeblikket færre flygtninge over Middelhavet,” siger Gerd Battrup.

Lektoren understreger, at Sveriges grænsekontrol under alle omstændigheder er en midlertidig løsning. Hvis svenskerne skal leve op til Schengen-aftalens særlige grænsekodeks, kan Sverige ifølge Gerd Battrup maksimalt gennemføre den skærpede grænsekontrol i fire måneder.

”Aftalen siger klart, at der skal være proportionalitet mellem de foranstaltninger, man indfører, og det, man vil opnå. Hvis der kommer færre asylsøgere til Sverige efter den 4. januar, tvivler jeg på, at Sverige kan opretholde grænsekontrollen. Derfor kan den svenske grænsekontrol ikke fortsætte,” lyder det fra Gerd Battrup.