Svigermor er sin egen værste fjende

7 ud af 10 kvinder kan ikke komme overens med deres svigermor, viser ny britisk undersøgelse. Det er typisk svigermødrene selv, der er skyld i konflikten, siger dansk ekspert

Familiehyggen kan hurtigt forvandle sig til konflikter mellem svigermor og svigerdatter, hvis svigermor eksempelvis uopfordret kommer med for mange gode råd. -- Modelfoto: Susanne Mertz/Scanpix.
Familiehyggen kan hurtigt forvandle sig til konflikter mellem svigermor og svigerdatter, hvis svigermor eksempelvis uopfordret kommer med for mange gode råd. -- Modelfoto: Susanne Mertz/Scanpix.

En svigermor, der tropper op på dørmåtten uden invitation, kommer med formaninger til børneopdragelsen eller belærende råd til parforholdet, kan få selv den mest konfliktsky kvindes blod i kog, hvis man tror en ny britisk undersøgelse. Ifølge den bliver op mod 70 procent af de britiske kvinder i hvert fald irriterede på og uvenner med deres svigermor. Oftest, fordi svigermor blander sig i opdragelsen af børnebørnene, men også, fordi hun generelt blander sig i hverdagen.

Undersøgelsens resultater kommer ikke bag på samlivsekspert og konfliktmægler Ingrid Ann Watson, der ser adskillige eksempler på svigermorkonflikter i sin private praksis.

"Det er trods voksende ligestilling fortsat kvinderne, der primært står for hjemmets rytme, børnenes opdragelse og de følelsesmæssige relationer. Derfor er det også kvinderne, der tørner sammen på tværs af generationer. Og konflikterne opstår – næsten uden undtagelse – når den ældre generation ikke kan finde ud af at respektere den unge families grænser," siger Ingrid Ann Watson, der, skønt hun selv er svigermor, ikke tøver med at udråbe svigermødrene til de største syndere.

"Det handler helt grundlæggende om, at mange kvinder ikke bare har svært ved at overgive deres søn til en ny kvinde, men at de heller ikke tør stole på de valg, det unge par tager. Svigermødrene synes måske nok, at de blander sig i den bedste mening, men enhver form for indblanding er jo en form for irettesættelse eller misbilligelse – sådan vil det i hvert fald blive opfattet. Medmindre man bliver direkte spurgt til råds, er mit bedste råd til alle svigermødre at holde mund og holde fingrene i ro," siger Ingrid Ann Watson.

Konfliktmægleren understreger, at de emsige svigermødre ikke bare risikerer at skabe irritation og dårlig stemning, men også risikerer at sætte selve forholdet til søn, svigerdatter og børnebørn over styr.

"Det er desværre ikke sjældent, at bedsteforældre helt mister kontakten til deres voksne børn og børnebørn. I Danmark har vi en hel bevægelse af bedsteforældre, som har oplevet, at de er blevet hægtet af familien. Nogle gange skyldes det selvfølgelig en urimelig svigerdatter, men pilen peger altså oftest på den ældre generation selv. Og uanset hvem der har startet konflikten, så er tabet af samvær stort og smertefuldt for alle generationer: bedsteforældre, børn og ikke mindst børnebørn," siger Ingrid Ann Watson.

Som svigermor er der altså god grund til at overveje en ekstra gang, om det nu også er så vigtigt, at børnebørnene sidder pænt på stolen, inden man lægger sig ud med svigerdatteren.

"Når det gælder helt almindelige familier, hvor der ikke er oplagte grunde til at gribe ind – vold eller omsorgssvigt – må man lære at træde et skridt tilbage. Så kan det også være, man ligefrem får øje på alt det, ens søn og svigedatter kan og er rigtig gode til. Man går måske ligefrem hen og bliver lidt stolt," siger Ingrid Ann Watson.

bech-jessen@k.dk