Symbolsk udsmykning i Roskilde Domkirke

Peter Brandes er kunstneren bag en ny kongeport og et nyt kapel, som i morgen bliver indviet ved en festgudstjeneste med dronning Margrethe og prins Henrik

Peter Brandes har udsmykket Roskilde Domkirkes kapel og kongeport, som indvies ved en festgudstjeneste i morgen. På altertavlen bag ham har han brugt 56.000 små glasmosaikstifter. -- Foto: Marie Hald.

Kongeporten ind til Roskilde Domkirke er prydet med ansigter, et for hver af de 12 disciple, som alle synes at råbe "kom indenfor". Også gitterporten ind til det lille Sct. Andreas kapel midt i kirkerummet består af de 12 disciples ansigter med disciplen Andreas, der lægger navn til kapellet, i midten. Inde bag porten falder lyset ned gennem det store vindue og spejler sig i alterets 56.000 små mosaikstifter, der tilsammen danner billedet af den korsfæstede Kristus med tårer, der drypper ned ad altertavlen, videre ned på alterbordet og ned ad de to lys, der står på hver side af bordet.

Det lille Sct. Andreas kapel midt i Roskilde Domkirke er spækket med symboler og bibelske referencer fra indgangsporten til altertavlen og videre over i døbefonten.

Det er den 66-årige kunstner Peter Brandes, som står bag den nye udsmykning, der i morgen bliver åbnet ved en festgudstjeneste, hvor dronning Margrethe og prins Henrik skal indvie både det lille kapel og den store kongeport.

"Vores tilværelse i dag er rodløs, fragmenteret og uden forbindelse til traditionerne. Det er vores store ulykke, at det er gået tabt, og at vi ikke længere kan genkende de budskaber, der er i kristendommen og i kirken. Det er den tradition, jeg ønsker at genskabe med rummet," siger Peter Brandes.

I tre år har han arbejdet på udsmykningen, som han har givet temaet "Fra tekst til tegn", der henviser til de mange symboler, som han har hentet fra teksterne i Bibelen. Uden kendskab til teksterne kan det dog være svært at forstå alle symbolerne, indrømmer Peter Brandes, men det er ikke nogen hindring for at få en oplevelse af kunstens budskab:

"Der, hvor Kristus er stærkest til stede, er, hvor han er skjult til stede," siger han selv og tilføjer:

"Det er en kæmpe ære at få lov til at sætte mit præg på domkirken, som er optaget på Unesco's kulturarvsliste, og jeg ville være et skarn, hvis jeg sagde nej."

I menighedsrådet i Roskilde Domkirke håber man på, at kunstnerens præg på kirken vil skabe fornyet interesse hos besøgende:

"Vi har en lang tradition med at få samtidens mest fremtrædende kunstnere til at udsmykke kirken, og Peter Brandes har løftet kapellet til nye muligheder ved at skabe en intimitet, som resten af kirken ikke har," siger menighedsrådsformand Lis M. Frederiksen.

Når man går ud af kirkens kongeport, er indersiden af porten gyldent oplyst og forestiller Jesus i Emmaus, hvor han vandrer med to disciple, der ikke genkender ham. På samme måde ønsker Peter Brandes at give besøgende det budskab, at Jesus vandrer med dem, når de forlader kirken, også selvom han ikke er synlig.

marianne.knudsen@k.dk