Prøv avisen

Syngende bedsteforældre afbrød udlændingedebat

Bedsteforældre for Asyl har flere gange markeret deres modstand mod den danske udlændingelov, her ved en demonstration mod udvisningen af afviste irakere. I dag protesterede de med sang i folketingssalen. Foto: Andreas Hagemann Bro

Førstebehandlingen af den nye udlændingelov blev afbrudt, da Bedsteforældre for Asyl i folketingssalen brød ud i sang for at demonstrere utilfredshed med loven.

De tekniske og principielle diskussioner af den nye udlændingelov i folketingssalen på Christiansborg blev mandag afløst af sangstemmer, der højt gjaldende overraskede Folketingets partiers integrationsordførere og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).

"Der findes børn, der må flygte, men du har intet at frygte. Ingen skal mishandle dig, håber jeg", sang Bedsteforældre for Asyl fra tilskuerpladserne.
Stroferne stammer fra Benny Andersens sang "Barndommens land" og var bedsteforældrenes kommentar til de planlagte ændringer af udlændingeloven.

HØR "BARNDOMMENS LAND"

Gruppen nåede næsten alle syv vers af sangen igennem, før det lykkedes Folketingets betjente at sende de forstyrrende ældre ud af salen.

Hvis Bedsteforældre for Asyl havde håbet, at deres musikalske opråb ville gøre indtryk på integrationsministeren, har de efter alt at dømme taget fejl.
- Det er det dummeste, de kan gøre, lød det fra Birthe Rønn Hornbech, da der atter var ørenlyd i folketingssalen.

I en pressemeddelelse, som Bedsteforældre for Asyl udsendte før dagens førstebehandling af den nye udlændingelov, giver gruppen udtryk for deres frustration.
- Vi ønsker ikke til vores børnebørn at efterlade et barndomsland, som af al magt og på trods af alle internationale konventioner arbejder på at ekskludere netop de allersvageste af vores flygtninge. Hvordan vil I have, at vi skal forklare dem det?, lyder det kollektive spørgsmål.