Tirsdag løfter regeringen sløret for forslag om tidlig pension: Læs de syv principper bag

Tirsdag løfter regeringen sløret for forslag om tidlig pension: Læs de syv principper bag

* Ordningen skal rettes mod de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk.

* Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet.

* Der skal være tale om en egentlig rettighed, som baseres på objektive kriterier.

* Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selv om de typisk har forskellige arbejdsliv.

* Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

* Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid.

* Der afsættes tre milliarder kroner årligt til ordningen.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/