Teologiprofessor går på grund af plagiat

Professor Ole Davidsen fra Aarhus Universitet har sagt sin stilling op, efter at en undersøgelse har vist, at dele af hans bog "Kristi Fødsel" er afskrift

Den eneste professor i Ny Testamente på Aarhus Teologiske Fakultet, dr. theol. Ole Davidsen, har trukket sig fra stillingen. Det sker efter en intern tjenstlig undersøgelse på universitetet. Den 55-årige Ole Davidsen har i sin bog "Kristi Fødsel" fra 2000 afskrevet lange passager fra en bog uden kildeangivelse.

Det var en svensk kollega, som i en endnu ikke trykt anmeldelse af bogen skrev, at der ville være tale om plagiat, hvis bogen havde været en videnskabelig afhandling. Lange passager ligner direkte afskrift af den afdøde amerikanske teolog Raymond E. Browns bog "The Birth of the Messias".

"Hele oplæg, dispositionen af lange passager, overskrifter og en stor del af indholdet. I sådanne tilfælde kommer jeg i tvivl, om om jeg anmelder Brown eller Davidsen", hedder det i professor emeritus Birger Olssons anmeldelse, som trykkes næste efterår i et svensk teologisk tidsskrift.

Birger Olsson sendte anmeldelsen til Aarhus Universitet, og det resulterede i en intern tjenstlig undersøgelse af sagen. På den baggrund opsagde Ole Davidsen selv sin stilling fra 1. december. Ifølge en aftale mellem Dansk Magisterforening og Aarhus Universitet bliver han i stedet studielektor. En stilling som ikke inkluderer forskningsforpligtelser.

Ole Davidsen selv siger:

– Når der kan rejses en sådan kritik, og den vurderes som noget, der kan anfægte mine muligheder for at fungere som professor, må jeg tage konsekvensen.

Den vurdering deles også på universitetet. Om sagen hedder det i en skrivelse, som Ole Davidsen og universitetet er enige om, at "det tekstlige sammenfald med et andet værk (...) er af et omfang, som i en uoverskuelig tid vil hæmme eller invalidere Ole Davidsens virke som professor".

Dekan på teologi i Århus, Carsten Riis, siger, at der både fra universitetets og fra Dansk Magisterforening var enighed om, at det "tekstlige sammenfald ikke lå inden for rammerne af god videnskabelig praksis". Carsten Riis ønsker ikke at besvare spørgsmålet om, hvad udfaldet var blevet, hvis Davidsen ikke selv havde sagt op.

– Det er en gråzone, Ole Davidsen har bevæget sig i. Hvis han nu havde valgt at referere til Browns værk med notehenvisninger og citationstegn, så var der formentlig aldrig blevet en sag. Problemet er, at det gjorde han ikke, siger Carsten Riis.

Han understreger, at sagen alene handler om "Kristi fødsel", som over mere end 600 sider formidler forskning om Jesu fødsel. Davidsens disputats og øvrige forskning står uanfægtet.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark