Prøv avisen

Teologistudier er ramt af krise

De teologiske fakulteter i Århus og København har endnu en gang ikke kunnet tiltrække nok ansøgere, afslører dette års optagelsesstatistik fra universiteterne. - Foto: stock.xchng

Teologi har mistet hver tredje nye studerende på ti år. Helge Sander (V) forlanger en redegørelse

Auditorierne på teologistudierne affolkes med så stor hast og kraft, at det vækker bekymring i regeringen, der frygter for både præstemangel og dårligere religionsforskning. De teologiske fakulteter i Århus og København har endnu en gang ikke kunnet tiltrække nok ansøgere, afslører dette års optagelsesstatistik fra universiteterne. 97 er blevet optaget på teologi, mens der sidste år var 146.

De nøgne kendsgerninger fra i år er kritiske, mener videnskabsminister Helge Sander (V), men han finder det endnu værre, at det er gået kraftigt tilbage for teologistudierne målt over en 10-årig periode. Fra 1999 til i dag styrtdykker antallet af nye teologistuderende fra 271 til 97, hvilket vil sige, at to ud af tre studerende er forsvundet fra teologi.

Nedgangen er bastant og bekymrende. Jeg vil derfor bede Aarhus Universitet og Københavns Universitet om skriftligt at redegøre for årsagerne til de store fald i både ansøgertal og optagelsestal, siger Helge Sander, der allerede til efteråret ønsker konkrete initiativer til at rekruttere flere studerende og forbedre forskningen.

Foruden markant nedgang i ansøgertallene ligger teologistudierne underdrejet af høje frafaldsprocenter. Der er årgange, hvor to ud af tre falder fra, inden uddannelsen er gennemført, og det bidrager også til, at der udklækkes for få teologer. Med færre teologer kommer folkekirken til at mangle præster i løbet af få år, forudser videnskabsministeren, der derfor åbner for et samarbejde mellem universiteterne og folkekirken.

Når der skal skabes interesse for teologistudiet, er det selvfølgelig en god idé med en håndsrækning fra folkekirken. Den har jo et klart behov for, at der uddannes nok teologer. Så det vil jeg drøfte med kirkeministeren, når jeg har fået universiteternes redegørelse, siger Sander.

De tomme bænke på teologistudiet vækker bekymring på præsteuddannelsen i København, der allerede i år har oplevet et markant fald i ansøgertallet.

I sognene sætter præstemanglen ifølge Præsteforeningen så småt ind allerede nu, og foreningen beretter om faldende ansøgertal til præsteembeder i udkantsområder og flere genopslåede stillinger end tidligere.

Med det faldende optag på universitetet frygter vi, at der vil være en betydelig præstemangel, når vi nærmer os 2015, siger konsulent Bo Peiter Hansen.

Aarhus Universitet vil fra efteråret arbejde på at nedbringe frafaldet, som ifølge studieleder på teologi, lektor og ph.d. Else Holt, "har været for stort". Men også hun mener, at folkekirken må hjælpe universitetet.

Nu må folkekirken være med til at tage ansvar på sig for at promovere teologi, siger Else Holt.

Hendes vurdering er, at folkekirkens imageproblem og en generel sekularisering af samfundet har været med til at skræmme de studerende væk fra teologi.

I virkeligheden er det overraskende, at så mange vil læse teologi, når man tager folkekirkens krise i betragtning.

hall@kristeligt-dagblad.dk

De teologiske fakulteter i Århus og København har endnu en gang ikke kunnet tiltrække nok ansøgere, afslører dette års optagelsesstatistik fra universiteterne. - Foto: stock.xchng