Terrordomme blev skærpet i Højesteret

Alle tre dømte i terrorsagen fra Vollsmose fik ét år yderligere i straf i Højesteret. Dermed er afsagt de strengeste straffe for terror i Danmark

De tre dømte fra terrorsagen i Vollsmose fik alle skærpet deres dom. -
De tre dømte fra terrorsagen i Vollsmose fik alle skærpet deres dom. -. Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Højesteret skærpede i går dommene i terrorsagen fra Vollsmose og slog således streg under de strengeste straffe, der er givet for terror i Danmark. Hver af de tre dømte fik ét år yderligere i straf.

Højesteret har i begrundelsen lagt betydelig vægt på, at det er bevist, at der var forsæt til terrorisme i de dømtes forsøg på bombesprængning og manddrab.

De to hovedmænd, Mohammad Zaher og Ahmad Khaldhahi, fik 12 års fængsel, mens konvertitten, Abdallah Andersen, fik fem års fængsel for sin mere perifere rolle i sagen. Khaldhahi blev desuden udvist af Danmark. Han strakte sin knyttede næve i vejret efter domsafsigelsen og råbte flere gange på arabisk I er guds fjender, død over Amerika. Bare vent at se.

Selvom Højesteret satte straffen yderligere op, ville tre af dommerne dog have stadfæstet dommen på 11 og fire års fængsel. Men flertallet på fire ud af syv dommere ville altså skærpe straffen.

Med dommen har Højesteret afvist forsvarsadvokaternes protester. De mente, at sagen burde gå om, blandt andet med henvisning til, at de ikke fik udleveret alt politiets efterforskningsmateriale.

Det er bekymrende, fordi politiet nu kan tilbageholde materiale i yderligere omfang, siger Henrik Dupont Jørgensen, der var forsvarer for en af de to mænd, der fik 12 års fængsel.

Forsvarerne har under hele sagen været stærkt kritiske over for politiets brug af agenten Lars. Ifølge advokaterne opildnede han de tiltalte til at snakke terror og fik dem til at anskaffe kemikalier, laboratorieudstyr og fremstille det farlige sprængstof TATP til brug for bomber mod et ukendt terrormål. Og de mener ikke, at de fik lov at se alt det materiale, som byggede på agentens arbejde.

Henrik Dupont Jørgensen oplyser, at han nu sammen med sin klient vil overveje, om de skal bringe sagen videre til menneskeretsdomstolen. Forsvareren for Ahmad Khaldahi, Bjørn Elmquist, overvejer samme mulighed.

Vi har jo ret til at klage. Så kan vi få afprøvet, om den tilstand, der nu er fastslået som dansk ret, også lever op til vores traktatlige forpligtelser efter den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger advokaten.

Abdallah Andersen og hans forsvarer var ikke til stede under domsafsigelsen.

Selvom Rigsadvokaten ikke fik skærpet straffen så betydeligt som de 14 år, statsadvokat Hanne Schmidt procederede for i Højesteret, var det en yderst tilfreds anklager. Hun peger på, at dommen vil få en principiel betydning og at Højesteret nu har sendt et signal om, at vi tager stærkt afstand fra terrorisme i Danmark

Forsvarernes indsigelser blev fejet til side. Vi har fået en skærpelse af straffene og et fast udgangspunkt for, hvad forsøg på terror skal koste. Det svarer jo til straffen for fuldbyrdet manddrab, siger anklageren. Hun mener ikke, at forsvarerne vil få noget ud af at bringe sagen for menneskeretsdomstolen.

Indtil i dag har Højesteret kun taget stilling til én terrordom, nemlig den eneste dømte i terrorsagen fra Glostrup, den 18-årige Abdul Basit Abu-Lifa. Han fik syv års fængsel for forsøg på terror. Straffen blev betragteligt lavere end dagens dom, da han lige var fyldt 16 år, da han blev anholdt.

/ritzau/