Tidligere privilegerede kroer må igen bruge kongekrone i logo

De gamle kroer er kulturarv og skal nu have lov til at benytte kronen i deres logo igen, mener kulturminister.

Flere kroejere kan ånde lettet op, for snart må de igen benytte den danske kongekrone som en del af deres logo.

Kulturminister Bertel Haarder (V) har således fremsat et lovforslag i Folketinget, som på en række betingelser skal gøre det muligt for kroer, foreninger og virksomheder at anvende kongekronen.

Tidligere har kongeligt privilegerede kroejere haft tradition for at anvende kongekronen som symbol på den privilegerede status. Det har dog været ulovligt siden afskaffelsen af netop kongeligt privilegerede kroer i 1912.

- Jeg er glad for nu at præsentere et lovforslag for Folketinget, som giver de tidligere privilegerede landevejskroer mulighed for at fortsætte en gammel tradition for at bruge kongekronen som symbol, udtaler kulturminister Bertel Haarder i en pressemeddelelse.

- De gamle kroer er jo ligefrem blevet en del af vores kulturarv, tilføjer ministeren.

At landets ældste kroer igen kan skilte med den lukkede kongekrone vækker glæde hos ejeren af Grønhøj Kro, Gregers Laigaard.

- Jeg er glad. Både på mine egne og på mine 133 kollegers vegne, som ejer en kongelig privilegeret kro, siger han.

- Det er nu muligt for os at få lov til at fortælle, at vi har et stykke dansk kulturarv, der er værd at bevare.

I december 2015 erklærede byretten i Viborg, at det ikke var lovligt, at Grønhøj Kro brugte den lukkede krone i dens logo, hvilket kroen indtil da havde gjort siden 1930.

Straffen var, at kroejeren skulle betale seks dagbøder på hver 500 kroner. Derudover blev han pålagt tvangsbøder fra 1. januar 2016, indtil han fjernede kongekronen fra kroens hjemmeside og fra en sten foran kroen.

Det har han efterfølgende gjort, men glæder sig nu til at kunne inddrage kongekronen i sit logo igen.

Det nye lovforslag lægger op til, at denne særlige gruppe af kroer, foreninger og virksomheder kan ansøge om at anvende kongekronen.

En lov fra 1912 afskaffede de kongeligt privilegerede kroer, og i løbet af 1920'erne og 1930'erne blev brugen af kongekronen som symbol derfor reguleret.

I dag må den lukkede kongekrone kun bruges af kongehuset og statens institutioner.