Prøv avisen
Interview

Sådan modtages regeringens ønske om at gå til kanten af konventionerne

Jacob Mchangama og Andreas Kamm.

Et af kernepunkterne i regeringens 2025-plan er, at de vil gå til kanten af konventionerne. Det modtages forskelligt hos Jacob Mchangama og Andreas Kamm

Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia:

”På en række områder synes jeg faktisk, det er en god idé at se kritisk på konventionerne. For 10-15 år siden troede vi, at alt var rosenrødt i de europæiske demokratier. Nu står vi med en stor flygtningestrøm og samtidig i en situation, hvor demokratiet i flere europæiske lande er under pres. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention betyder for eksempel, at man i visse tilfælde ikke kan udvise selv meget kriminelle udlændinge.

I et Europa, der er så presset på grund af mange flygtninge, virker det måske ikke så rimeligt, at man ikke kan udvise mennesker, der har begået gentagen og alvorlig kriminalitet for eksempel på grund af hensynet til familieliv.

Det er et område, hvor man kunne argumentere for større national selvbestemmelse.

Men det er klart, at hvis landene ser kritisk på konventionerne, så skal snittet lægges ordentligt. Det kan for eksempel ikke nytte, at man accepterer Polens indskrænkelse af pressefriheden.”
 

Andreas Kamm, generalsekretær Dansk Flygtningehjælp:

”Vi er meget glade for den første sætning i regeringens udspil om konventioner. Her fastslår regeringen, at Danmark vil overholde konventionerne, og det er meget nødvendigt. Jeg har ingen problemer med, at man diskuterer konventionerne. Vi oplever den største flygtningestrøm siden Anden Verdenskrig, og i dag er der på globalt plan store problemer med at sikre beskyttelsen af flygtninge. Vi håber, at en diskussion vil føre til, at man tager sig af flygtningeproblemerne og finder fælles europæiske og internationale løsninger i stedet for at sige, at man ikke skal tage sig af det. Det er den forkerte vej at gå, at hvert enkelt land lukker grænser og finder sine egne løsninger.

Engang imellem siger politikerne, at konventionerne er gamle og ubrugelige. Nu siger regeringen, at vi skal tilbage til de oprindelige beskyttelseshensyn. Det er da lidt muntert. Og så mangler jeg at vide helt konkret, hvad regeringen er så utilfreds med i forhold til konventionerne.”

soendergaard@k.dk