Kom til politisk debat i dagligstuen

I denne uge er valgkampen på sundhedsområdet for alvor skudt i gang med udspil fra flere partier. Heriblandt også Alternativet, som mandag aften samlede sundhedsansatte i en dagligstue til en uformel politisk debat

Mandag aften afholdt sunhedsordfører for Alternativet, Niko Grünfeld, arrangementet "Politik i stuen" hos en sygeplejerske i Aarhus. Her blev forbedringer og udfordringer på sundhedsområdet diskuteret i uformelle rammer.
Mandag aften afholdt sunhedsordfører for Alternativet, Niko Grünfeld, arrangementet "Politik i stuen" hos en sygeplejerske i Aarhus. Her blev forbedringer og udfordringer på sundhedsområdet diskuteret i uformelle rammer. Foto: Flemming Jeppesen / Fokus.

”Skal du have en pude? Noget til fødderne?”

27-årige Anne Thomasen ser spørgende på den høj-gravide kvinde, som har sat sig ned i hendes stue. Arbejdsdagen er for længst forbi, men sygeplejerrollen er hun altid i.

Denne mandag aften skal hun og de andre kvinder i stuen i Aarhus fungere som et sundhedspanel. De er primært sygeplejersker mellem 25 og 35 år og samlet på initiativ fra Alternativets sundhedsordfører, Niko Grünfeld, som kalder arrangementet ”Politik i Stuen”.

”Idéen er at møde borgerne i øjenhøjde og at få det lokale demokrati til at syde og boble. Vi har præsenteret vores sundhedsudspil i dag, og jeg håber i aften at få nuancer på vores forslag og bliver klogere på faldgrupper,” siger han.

Udover Alternativet var også regeringen og de borgerlige partier ude at præsentere deres sundhedsudspil i mandags, hvilket har sat gang i valgkampen på området. Fra regeringens side er målet først og fremmest at give læger og sygeplejersker mindre papirarbejde og mere tid til patienterne, hvilket skal ske ved at afskaffe den såkaldte Danske Kvalitetsmodel fra 2005, der har medført meget registreringsarbejde i sundhedssektoren. Partierne Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er gået sammen om seks konkrete punkter, heriblandt en ny kræftplan og en behandlingsgaranti på 30 dage.

I stuen i Aarhus diskuteres alle forslagene, og særligt er der interesse for mere kvalitetstid med patienterne. Flere af deltagerne mener, der går for lang tid med at dokumentere tal og informationer i forskellige systemer, og den 34-årige socialrådgiver Nanna Møller Pedersen, der arbejder med sygemeldte, savner også mere kommunikation mellem systemerne.

”En udfordring er, at sundhedssystemet er opdelt i kasser, så din dårlige ryg klares ét sted, foden et andet og psykiske problemer et tredje. Det betyder, at en masse tid og viden går tabt, fordi kasserne ikke snakker sammen.”

Også nedskæringer i personalet blev set som en udfordring.

”I perioder føler man sig som en myre, der bare render rundt. Det er særligt hårdt, fordi vi ikke kan kalde mere personale ind i pressede perioder,” lyder det fra sygeplejerske Janni Larsen, som arbejder på en børneafdeling.

Nanna Møller Pedersen fortæller om en bekendt sygeplejerske, som besvimede på sit arbejde kort efter at være kommet tilbage fra en sygemelding. Næste dag var kvinden blevet ringet op af sin chef for at høre, om hun kunne komme i nattevagt, da det ellers ikke kunne løbe rundt.

Forkasteligt, lyder det fra de andre ved bordet. Men de er ikke i tvivl om, at der er tale om en tendens.

”Jeg har oplevet sygeplejersker med halstørklæder på. De sørger selvfølgelig for ikke at komme for tæt på patienterne, men det er sjovt, at man arbejder blandt syge, og så selv tager på arbejde sløj. På nogle afdelinger ved man, at kollegerne løber hurtigere, hvis man er syg,” siger Anne Thomasen, som selv arbejder på en kirurgisk afdeling.

Mest ærgrer hun sig over, at patienterne dermed ikke får den opmærksomhed, sundhedspersonalet gerne vil give dem.

”Så kan man nemt gå hjem med følelsen af ikke at have gjort sit job godt nok og at have syltet patienter. Det er ikke værdigt for nogen.”

I dagligstuen får deltagerne også drøftet Alternativets egne forslag om mere alternativ behandling og aktiv dødshjælp, som partiet går ind for. På det område er sygeplejerskerne splittede, men enige om, at det skal debatteres.

Ved aftenen slutning glæder Anne Thomasen sig over oplevelsen.

”Jeg synes, at det var rart at blive hørt af en politiker, som kommer ud og snakker med os på den her uformelle måde. Tit bliver vi først hørt, når undersøgelser viser, at systemet ikke fungerer. Men her er det rart at blive inddraget i processen.”