Lektor: Tilkendelse af førtidspension til syrienskrigere kan godt være korrekt

Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil ramme de syrienskrigere, som får førtidspension. Men politikerne bør tænke sig om en ekstra gang, før de fratager syrienskrigere deres førtidspension, mener lektor i socialret

”Det er ikke i sig selv ulovligt at rejse til udlandet, mens man får førtidspension, ” siger Nina Von Hielmcrone, lektor i socialret ved Aalborg Universitet. – Privatfoto.
”Det er ikke i sig selv ulovligt at rejse til udlandet, mens man får førtidspension, ” siger Nina Von Hielmcrone, lektor i socialret ved Aalborg Universitet. – Privatfoto.

Flere danske syrienskrigere har modtaget kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge samtidig med, at de i Syrien har kæmpet for Islamisk Stat.

Det skrev BT forleden, og det nu får nu flere politikere til at varsle et indgreb.

Men der er ikke nødvendigvis noget i vejen for, at man kan tage et fly og drage i krig, selvom man har en psykisk sygdom, siger lektor i socialret ved Aalborg Universitet, Nina Von Hielmcrone. Hun opfordrer politikerne til at overveje, hvor langt de vil gå med at ændre lovgivningen for at ramme en meget lille gruppe af personer.

Du siger i et interview med Berlingske: ”Man er ikke nødvendigvis rask nok til at arbejde, bare fordi man kan deltage i en krig. Det kræver nogle andre ting at fungere på et arbejdsmarked end at kæmpe i en krig. Man kan eksempelvis være psykisk syg.” Hvad mener du med det?

"Det er ikke kun fysiske lidelser, der ligger til grund for en pension. Det kan også være psykiske. Der er ikke noget i vejen for, at man kan tage en flyver og drage i krig med en psykisk sygdom, eller at andre kan arrangere rejsen for en. Men det er vigtigt at understrege, at det er meget svært at få tildelt førtidspension. Når det drejer sig om førtidspension til personer under 40 år, så tildeles den ydelse næsten kun udviklingshæmmede. Det er ikke nok med en lægeerklæring. Det skal være sådan, at man ikke på nogen måde kan varetage et arbejde. Det er en meget lang proces, hvor man skal igennem kommunernes rehabiliteringsteams. Men tilkendelsen kan godt være korrekt, selvom vedkommende ender med at drage i krig."

Er det ikke meget rimeligt, at samfundet sætter nogle regler op, som betyder, at fremmedkrigere ikke modtager nogen form for offentlige ydelser fra den danske stat?

"Når vi ser bort fra førtidspension, efterløn og folkepension, så giver reglerne allerede den mulighed. Den absolutte hovedregel i den gældende lovgivning er, at man ikke må rejse ud af landet, hvis man modtager en ydelse, der indebærer, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller at kommunen skal foretage opfølgning. Det gælder dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Hvis man undlader at underrette myndighederne, så skal ydelsen tilbagebetales, og man vil blive sanktioneret med en karantæne og fradrag i den fremtidige ydelse. Det er anderledes med førtidspension. Det er ikke i sig selv ulovligt at rejse til udlandet, mens man får førtidspension."

Er det ikke rimeligt, at også førtidspensionister bliver trukket i deres sociale ydelse, hvis de rejser til Syrien eller Irak for at hjælpe Islamisk Stat?

"Jo, jeg forstår bestemt godt synspunktet. Men afgørelsen om en førtidspension kan godt være rigtig, selvom en person senere drager i krig."

Hvorfor så ikke fratage de pågældende deres førtidspension?

"Jeg synes, vi må spørge, hvad vi opnår ved at fratage syrienskrigere førtidspension, når langt de fleste ydelser er sanktioneret. Det er formentlig en meget lille gruppe mennesker, det drejer sig om. Vi har generelt en sociallovgivning, der svulmer op, og bliver mere og mere kompliceret og ulæselig. Man må spørge hvilken forskel den nye lov gør, og hvad vi opnår. Lovforslaget er et af de mange symptomer på, at politikerne synes, at de skal handle. Vi ved faktisk ikke, hvor mange syrienskrigere, der er førtidspensionister. Skal man så lave en ny lovbestemmelse, som måske kommer til at ramme 10 personer."

Hvad skal politikerne så gøre?

"De kunne forklare, hvorfor de ikke laver en lovændring. Jeg synes, det ville være mere ærligt, hvis politikerne engang imellem sagde til befolkningen, hvor svært det er at lovgive. Og at man med et givent lovforslag måske rammer meget få mennesker."