Prøv avisen

Tilskud til bredbånd mere end fordobles

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) hæver sammen med Dansk Folkeparti bredbåndspuljen for i år fra 40 til 100 millioner kroner. Det skal give flere familier og virksomheder landet over tilskud til at etablere hurtigere bredbåndsforbindelser. Foto: /ritzau/Thomas Borberg

For husstande med "ondt i internettet" er der nu 60 millioner kroner mere at søge om fra bredbåndspuljen, der giver tilskud til at få hurtigt internet.

Hurtigt internet svarer i 2017 til at have rindende vand i hanen og strøm i stikkontakten.

Sådan lyder vurderingen fra næstformand i Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram.

Han glæder sig derfor over, at der nu bliver afsat flere penge til den såkaldte bredbåndspulje, der giver tilskud til husstande og virksomheder med en langsom internetforbindelse.

- Vi ser stadigvæk 300.000 husstande, som ikke har en tidssvarende bredbåndsforbindelse. Så jeg er meget tilfreds med, at partierne nu prioriterer vækst og udvikling i hele landet, siger Karsten Gram.

Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at afsætte yderligere 60 millioner kroner til puljen for at give flere hurtigt internet i år.

Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 48 kommuner i hele landet, har kritiseret udmøntningen af puljen, fordi mange ansøgninger fra yderområder er blevet afvist, mens der er givet millioner til hovedstaden.

Forholdt den kritik, siger, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V):

- Når vi har gennemført dette års uddeling af puljen, vil vi sætte os ned og se på, om der er mulighed for at stramme op på kriterierne.

Tilskud fra bredbåndspuljen tildeles på baggrund af fem objektive kriterier om blandt andet projektets størrelse, pris og andel af egenbetaling.

Spørgsmål: Så du er åben for at lave kriterierne om, så tilskud i højere grad går til yderområder?

- Der er udfordringer i landdistrikter og på øer, men der er også områder i de store byer, hvor husstande ikke har en ordentlig bredbåndsforbindelse, siger ministeren.

Bredbåndspuljen er en forsøgsordning. Effekten er under evaluering, og det er endnu ikke besluttet, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes.

Det ændrer den nye aftale ikke på, fastslår ministeren:

DF har foreslået at øge puljen med ekstra 500 millioner kroner.

- Vi er kommet et stykke ad vejen med aftalen i dag, og det glæder mig. Desværre er vi ikke i mål endnu, siger teleordfører Jan Rytkjær Callesen (DF).

Region Sjælland er ifølge den seneste bredbåndskortlægning den region, som har den dårligste dækning.

Her har næsten hver tiende husstand – otte procent – end ikke adgang til en basisforbindelse på mindst 10/1 Mbit/s.

På landsplan er blot tre procent lige dårligt forsynet med internet som Region Sjælland.

Borgmester i Vordingborg Kommune Michael Seiding Larsen vurderer, at en bredbåndspulje på 100 millioner, som alle landets 98 kommuner kan søge tilskud fra, ikke dækker ret mange af de omkostninger, man får ved at etablere bedre bredbåndsforbindelser.

Men det er et skridt i den rigtige retning, siger han.

- Og så kan vi håbe på, at der på sigt kommer endnu flere penge. For det er et generelt problem, at vi har virksomheder, som ikke vil etablere sig i kommunen på grund af den dårlige dækning, siger Michael Seiding Larsen.

Ministeren medgiver, at de yderligere 60 millioner kroner ikke løser alle problemer.

De ekstra 60 millioner kroner bliver finansieret af statens reserver.

/ritzau/