Prøv avisen

Tiltalt læge offentliggør liste over lægemidler, der kan bruges til selvmord

Vi henvender os med vejledningen ikke til den danske befolkning i al almindelighed, vi henvender os kun til de alvorligt syge, som ikke kan hjælpes længere, lyder det fra "Læger for aktiv dødshjælp", der dog anerkender, at lægemidlerne kan bruges af andre trængte målgrupper. Foto: Ritzau Scanpix/Iris/modelfoto

En liste på over 300 lægemidler, der er velegnede til selvmord, er blevet offentliggjort. "Fuldstændig vanvittigt," siger forsker i selvmordsforebyggelse

En gruppe læger har på deres hjemmeside offentliggjort en liste, der vejleder mennesker i, hvordan de bedst kan begå selvmord med medicin. Gruppen ”Læger for aktiv dødshjælp” arbejder for lovliggørelsen af aktiv dødshjælp for alvorligt syge i Danmark. I dokumentet skriver de blandt andet, at listen skal få politikere til at få øjnene op for lovliggørelsen.

Selvom der allerede findes lignende vejledninger på engelsk på internettet, er den danske liste meget mere brugervenlig, hvilket øger risikoen for dødelighed i en stor gruppe af befolkningen. Det siger Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet.

Hun har i mange år arbejdet med selvmordsforebyggelse i Danmark:

”Det er fuldstændigt vanvittigt, at de kan finde på det. De sætter folks liv i fare. Man risikerer, at nogen kommer til at dø, som ellers ville have overlevet og være kommet væk fra deres selv-mordsintentioner.”

Der er cirka 12.000 selvmordsforsøg i Danmark om året, hvoraf halvdelen sker ved medicinsk forgiftning. Af de mennesker, der overlever et sådant selvmordsforsøg, dør under 10 procent ved deres egen hånd senere, fortæller Merete Nordentoft. Hun ser altså mange eksempler på folk, der fortryder deres selvmordsforsøg, og hun er bekymret for vejledningens effekt.

”Laver man en decideret vejledning i, hvordan man gør det rigtigt, vil man ramme en stor gruppe mennesker, som ikke ellers ville være døde af selvmord nogensinde. Jeg vil gerne vide, hvordan forfatterne har tænkt sig at sortere i, hvem der læser deres vejledning. De kan ikke sikre sig, at en ung pige med kærestesorger ikke bruger den. De lader hensynet til den lille gruppe terminalt syge gå forud for de mange tusinde mennesker, som i en krise- tilstand kan finde på hvad som helst, men som senere fortryder,” siger Merete Nordentoft.

Formanden for Det Etiske Råd, Gorm Greisen, mener, at det er noget helt andet at lægge en vejledning på internettet, end at hjælpe et konkret menneske med at dø.

”Jo længere væk man kommer fra det konkrete, jo større bliver problemet. Gruppen vælger at råbe ud i det offentlige rum uden at kende til dem, der læser med. Yder man praktisk hjælp til selvmord, så udfordrer man det juridiske system og sætter sit eget liv på spil, men her risikerer man andre sagesløse menneskers liv. Der findes jo mange tilfælde af selvmords-truede, som ikke er hverken gamle eller kronisk syge,” siger Gorm Greisen.

Frontfiguren for ”Læger for aktiv dødshjælp” er den pensionerede overlæge Svend Lings. Han er allerede nu tiltalt for sidste år at have forsøgt at yde aktiv dødshjælp til en patient og risikerer tre års fængsel. Han fortæller, at offentliggørelsen af vejledningen har to hovedformål.

Først skal den hjælpe kronisk syge med at ende deres liv på en smertefri måde. For det andet vil gruppen gerne skabe debat og få ændret loven vedrørende aktiv dødshjælp i Danmark. Han mener ikke, at det er relevant at diskutere, om listen kan få flere til at begå selvmord.

”Vi henvender os med vejledningen ikke til den danske befolkning i al almindelighed, vi henvender os kun til de alvorligt syge, som ikke kan hjælpes længere. De er allerede syge og har adgang til de receptpligtige lægemidler på listen. Ingen af midlerne kan købes i håndkøb, og derfor mener vi ikke, at de kommer til at spille nogen rolle i den sammenhæng,” siger han om listen.

I jeres dokument tager I alligevel stilling til eksemplet med unge mennesker, som har det svært. I skriver, at I lader hensynet til de kronisk syge gå forud for hensynet til den enkelte trængte sjæl, så I anerkender vel muligheden for, at andre end jeres målgruppe vil finde listen?

”Vi anerkender, at problemet eksisterer, men i vores øjne er den anden målgruppe større, og det er dem, det handler om for os.”

Er risikoen for at øge dødeligheden ikke for høj en pris at betale for at skabe debat?

”At skabe debat og få ændret loven er kun en del af vores formål. Men hvis man vil foretage sig noget i et samfund, så er der altid omkostninger. Sådan er det.”

Men det er vel ikke altid menneskeliv, der er omkostningen, når man forsøger at ændre samfundet?

”Kernen i den her sag er livet og døden, og så er det selvfølgelig også der, omkostningerne opstår.”

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er lovligt at offentliggøre en vejledning til medicinsk selvmord. Problematikken blev behandlet af strafferådet i en såkaldt betænkning i 2005. Konklusionen var dengang, at generelle opfordringer eller anvisninger til at begå selvmord ikke var strafbare, når de ikke var specifikt rettet mod bestemte personer.

Fyns Politi vil nu kontakte anklagemyndigheden. De har ikke modtaget en konkret anmeldelse på sagen, men vil se på, om der er belæg for at undersøge sagen nærmere.