Trods fald i kriminalitet: Danskerne har mindre tillid til politiet

For tredje år i træk daler borgernes tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Dybt bekymrende, siger fagforening, mens rigspolitichef varsler et mere synligt og nært politi

79,2 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem hvis de har brug for det. Det er et fald på cirka to procentpoint fra 2016. Samtidig er andelen af borgere, der føler sig trygge, faldet med lidt over tre procentpoint.
79,2 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem hvis de har brug for det. Det er et fald på cirka to procentpoint fra 2016. Samtidig er andelen af borgere, der føler sig trygge, faldet med lidt over tre procentpoint. Foto: Brian Bergmann/Ritzau Scanpix.

Der bliver anmeldt færre overtrædelser af straffeloven, og samtidig bliver politiet hurtigere til at rykke ud, når en borger har brug for assistance. Alligevel kan politiet i 2017 for tredje år i træk notere sig et fald i danskernes tillid til, at ordensmagten vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Ligeledes er borgernes tryghed dalende.

Det viser en tryghedsundersøgelse for 2017, som Rigspolitiet netop har udgivet.

79,2 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem hvis de har brug for det. Det er et fald på cirka to procentpoint fra 2016. Samtidig er andelen af borgere, der føler sig trygge, faldet med lidt over tre procentpoint.

Det ærgrer rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

”Men det kommer ikke helt bag os. 2017 var præget af en bandekonflikt, som jo dels betød noget for trygheden i de områder, hvor den foregik, dels at vi måtte flytte rigtig mange politifolk væk fra deres hjemkreds til København og på et tidspunkt også til Aarhus. Samtidig har der været kontrolopgaver ved grænsen og bevogtningsopgaver i København på baggrund af terrortruslen. Det betød samlet set, at vi måtte prioritere ret hårdt i 2017,” siger Jens Henrik Højbjerg og fortæller, at det samme var tilfældet i 2015 og 2016.

At man nu for tredje år i træk kan notere sig en dalende tillid er ”dybt bekymrende”, mener Claus Oxfeldt, forbundsformand for Politiforbundet.

Han er set i undersøgelsens lys glad for, at der i den nyligt indgåede finanslov er fundet plads til en kraftig oprustning på politifronten. Det nære politi er afgørende for, at danskerne føler sig i øjenhøjde med politiet, siger han.

”Vi skal tage det dybt alvorligt, også i den her overgangsfase. Vi kan ikke bare sætte os og vente på, at politistyrken kommer igen, vi må meget mere ud i lokalbefolkningen rundt omkring i Danmark. Vi skal være i øjenhøjde med befolkningen. Møde borgerne på deres banehalvdel, også i de situationer, hvor der faktisk ikke sker noget. Den stille og rolige hilsen på hinanden, hvor det ikke nødvendigvis handler om 112-opgaver, men at man faktisk er ude og tale med befolkningen,” siger Claus Oxfeldt.

Jens Henrik Højbjerg kalder dog samtidig undersøgelsens resultat for paradoksalt. For kriminaliteten falder, og eksempelvis viser nye tal, at der er markant færre indbrud end tidligere.

”Samlet set ligger kriminaliteten på et meget lavt niveau i forhold til tidligere år. For eksempel er indbrudskriminaliteten faldet meget markant de senere år, men når man går ud og spørger, om folk er utrygge i forhold til indbrudskriminalitet, er de mere utrygge, end de har været længe,” siger Jens Henrik Højbjerg.

Men det er meget få indbrud, der rent faktisk bliver opklaret og fører til dom mod de skyldige. Og selvom kriminaliteten overordnet set falder, er eksempelvis voldskriminaliteten stigende. Begge dele kan have bidraget til at mindske tilliden til politiet og trygheden hos danskerne, erkender Jens Henrik Højbjerg. Derfor er nærhed nu nøgleordet.

”Vi skal øge vores tilstedeværelse, også ude i landområderne. Det kan være i form af områdebetjente, forebyggelsesmedarbejdere, der kender lokalområderne og kan styrke vores indsats i de særlig udsatte boligområder. Det kan også være mobile politistationer og tryghedsambassadører,” siger Jens Henrik Højbjerg.

Ifølge Lars Holmberg, der er politiforsker på Københavns Universitet, kan man dog ikke ud fra undersøgelsen udlede et klart billede af, om folk virkelig stoler mindre på politiet. Men der er ingen tvivl om, at de mange nye opgaver har tæret på danskernes forventninger til ordensmagten, siger han.

”At kalde det tilliden til politiet, er efter min mening at overdrive og fejltolke en lille smule. Respondenterne er blevet spurgt, om de forventer, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, og der er så et fald. Det, du egentlig måler, er folks forventninger til politiets service. Politiet har – ligesom i 2016 – haft virkelig mange opgaver. Så det er relativt let at forestille sig, at der har været flere tilfælde, hvor politiet ikke har haft tid,” siger Lars Holmberg.

Hos politiet er man dog optimistisk. Kurven vil vende, tror Jens Henrik Højbjerg.

”Vi får flere kræfter i 2018 og 2019 til at gøre de her ting, og det tror jeg, kommer til at slå igennem på tallene. Og så må man glæde sig over, at vi set i et internationalt perspektiv stadig ligger helt i toppen. Selv med de her tal slår vi jo næsten alle andre. Men det er bestemt ikke nok for os,” siger han.