Trods kritik: Omstridt Rusland-kender fortsætter på Folkeuniversitetet

Flere undervisere på Folkeuniversitetet har kritiseret Rusland-kender Jens Jørgen Nielsen for at være for “Putin-venlig”. Folkeuniversitet ser ingen grund til at udelukke ham, men vil fremover føre øget tilsyn med hans undervisning

Efter et bestyrelsesmøde tirsdag aften står det klart, at kritikken af Jens Jørgen Nielsens syn på konflikten i Ukraine ikke får konsekvenser.
Efter et bestyrelsesmøde tirsdag aften står det klart, at kritikken af Jens Jørgen Nielsens syn på konflikten i Ukraine ikke får konsekvenser. Foto: Jens Jørgen Nielsen, Facebook.

Historiker og Rusland-kender Jens Jørgen Nielsen har på det seneste været centrum i en principiel sag: Hvem kan og bør undervise i ukrainsk historie?

Som Kristeligt Dagblad tidligere på måneden kunne fortælle, har flere undervisere valgt at stoppe samarbejdet med Folkeuniversitetet i København, så længe den selvejende offentlige institution lader Jens Jørgen Nielsen undervise i blandt andet Ukraine og Krims historie. Folkeuniversitetets rektor, Bente Hagelund, kender til to nylige eksempler. Kristeligt Dagblad er derudover også bekendt med en underviser, som allerede tilbage i 2020 holdt op med at undervise af samme grund.

Kritikken går på, at Jens Jørgen Nielsen skulle være for “Putin-venlig”. Han optræder blandt andet på listen over folk, der ifølge de ukrainske myndigheder ”promoverer fortællinger, som stemmer overens med russisk propaganda”. Og han har optrådt på russisk statskontrolleret tv med en analyse af, at det ”logisk må være USA”, der stod bag angrebet på rørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Efter et bestyrelsesmøde tirsdag aften står det imidlertid klart, at kritikken ikke får konsekvenser for Jens Jørgen Nielsen. 

“Vi har ikke modtaget nogle klager over Jens Jørgen Nielsens kurser, som er meget søgte, og Jens Jørgen Nielsen har ikke overtrådt nogle formelle retningslinjer. Vi står med andre ord ikke med en konkret ’sag’, hvis indhold handler om den konkrete undervisning. På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at udelukke Jens Jørgen Nielsen fra fremtidig undervisning,” lyder det i en skriftlig meddelelse fra bestyrelsen.

Kritikken får dog konsekvenser. Folkeuniversitetet laver løbende stikprøver i form af spørgeskemaundersøgelser, hvor kursister kan give udtryk for, om de er tilfredse med undervisningen. Fremover skal samtlige af Jens Jørgen Nielsens kurser imidlertid evalueres, fortæller rektor Bente Hagelund. Hun oplyser også, at Jens Jørgen Nielsens kurser allerede er blevet evalueret flere gange, senest i foråret.

Og der har ikke været en eneste negativ reaktion?

“Der har været et par bemærkninger, men de har været overvejende positive. Jeg tror ikke, at du kan finde en eneste underviser på Folkeuniversitetet, hvor der ikke har været kritiske bemærkninger. Det har der også været om ham, men det er ikke sådan, at folk har været utilfreds med kurset eller skrevet, at han propaganderede eller noget i den stil.”

Så de kritiske bemærkninger har ikke handlet om Rusland-propaganda?

“Det vil jeg ikke sige, at de ikke har. Det kan de godt have, men det har ikke været nogle kritiske bemærkninger, som har været værre end andre kritiske bemærkninger fra andre hold om forskellige andre ting. Der har været kritiske bemærkninger, men det er ikke nogle, der har overskygget den grundlæggende positive evaluering.”

Jens Jørgen Nielsen er ikke overrasket over, at Folkeuniversitetet lader ham fortsætte med at undervise. Det havde han også forventet, eftersom han ikke har modtaget nogle konkrete klager fra kursister, siden han begyndte at undervise i 2014. Han er "helt med på", at hans kurser i Ukraine og Krims historie fremover skal evalueres, da det er kontroversielle emner på linje med for eksempel Israel og Cataloniens historie.

Men så vidt vides kommer undervisere i Cataloniens historie ikke under skærpet tilsyn. Det er dig, der får kritik fra andre undervisere, og rektor Bente Hagelund vil ikke afvise, at nogle af kursisternes kritiske bemærkninger har handlet om Rusland-propaganda. Fører kritikken til nogen form for selvrefleksion?

“Nej, egentlig ikke. For der har ikke været nogen, der kritiserer mig for at udøve propaganda. Der har været nogle kurser, hvor de har været utilfredse med nogle pædagogiske ting. Andet har jeg ikke fået forelagt. Jeg understreger altid, at jeg ikke skal bestemme, hvad kursisterne skal mene om ting. Jeg giver kursisterne forudsætningerne til selv at træffe beslutninger. Så det får ingen konsekvenser for, hvordan jeg vil køre min undervisning.”   

Jens Jørgen Nielsen holdt i september et oplæg i Esajas Kirke på Østerbro i København, og ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger var der flere af de tilstedeværende som udtrykte mishag over oplægget. En deltager kalder det “rendyrket Rusland-propaganda”. Det billede kan Jens Jørgen Nielsen ikke genkende.

“Mange var meget begejstrede, og der var en diskussion efterfølgende. Det er klart, at nogle var meget skræmt over, at jeg opstillede et perspektiv om, hvordan en atomkrig kunne se ud. Min pointe var, at vi står i en alvorlig situation, og at krigen kan eskalere. Hvis russerne begynder at bruge stadig kraftigere våben, og Vesten leverer stadig kraftigere våben til Ukraine, så kan alt jo ske. Det kan jeg godt forstå skræmmer folk. Det skræmmer da også mig. Men at se det som Putin-propaganda er helt fremmed for mig.”