Tuberkulose er i hastig vækst i Danmark

Antallet af tuberkulosetilfælde i Danmark steg fortsat i 2012, og forekomsten blandt udsatte borgere er nu på højde med lande i Afrika. I København opsporer man smittede blandt udsatte borgere på herberger og varmestuer med ny metode

Nye tal fra Statens Serum Institut viser en stigning i antallet af tuberkulose tilfælde i Danmark. Flertallet af de smittede er fra sårbare miljøer (Modelfoto)
Nye tal fra Statens Serum Institut viser en stigning i antallet af tuberkulose tilfælde i Danmark. Flertallet af de smittede er fra sårbare miljøer (Modelfoto).

I mange år troede man, at tuberkulose nærmest var udryddet i Danmark, men nu vinder den smitsomme og potentielt dødelige infektionssygdom hastigt frem.

De foreløbige tal fra Statens Serum Institut for 2012 viser 407 anmeldte tilfælde mod 331 tilfælde i 2009. Det er en stigning på 22 procent. I langt de fleste vesteuropæiske lande går det ellers den modsatte vej her falder antallet af tuberkulosetilfælde støt. I Sverige og Norge er forekomsten halvt så høj pr. 100.000 indbyggere som i Danmark, fortæller Troels Lillebæk, overlæge og afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI):

Vi har helt klart et problem i Danmark. Det skyldes blandt andet, at der i en årrække ikke har været nok opmærksomhed på sygdommen. Det, der virkelig mangler, er bedre smitteopsporing og en målrettet opsøgende indsats i risikogrupperne. Hvis man finder en patient, er der i gennemsnit 10 andre, som er smittede og dermed i fare for at udvikle sygdommen, og dem skal man finde for at bryde smittekæden.

Tuberkulose er en af de mest dødelige sygdomme i verden med omkring to millioner dødsfald på verdensplan om året. Men sygdommen kan faktisk behandles og helbredes med antibiotikabehandling dagligt i mindst et halvt år.

I princippet kan alle blive ramt, men blandt gruppen af smittede i vækst er der en overvægt af hjemløse og misbrugere herunder herboende grønlændere, forklarer embedslæge i Embedslægeinstitutionen Øst Annemette Mygh:

Der er tale om miljøer med sårbare personer, som har svært ved at få deres liv til at hænge sammen, så de har ikke overskud til at tage sig af deres egen sundhed og forstå sygdommens alvor i forhold til den måde, de lever deres liv på. Der er kun en ting at gøre, og det er at styrke opsporingen, siger hun.

Nete Wrona Olsen fra Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital er Danmarks eneste opsøgende tuberkulosesygeplejerske. Hun har siden 1999 lavet smitteopsporing blandt andet på herberger, varmestuer, Christiania og Kofoeds Skole. Tidligere kørte hun ud med en røntgenbus og screenede borgere i risikogruppen.

Men siden bussen brød sammen i 2011, har hun taget en ny opsporingsmetode i brug, hvor hun opsøger udsatte og får dem til at hoste op i en plastikkop.

LÆS OGSÅ: Fedmen breder sig i Afrikas storbyer

Hosteprøven bliver analyseret på SSI, og ud af de 335 prøver, hun har taget i september sidste år, har 11 været sygdomspositive. Det er på højde med lande i Afrika, vi normalt ikke sammenligner os med. Og det beviser, at vi har et problem i Danmark, som vi er nødt til at forholde os til, siger Nete Wrona Olsen:

Og det viser jo netop, at med en målrettet indsats og en meget simpel undersøgelse kan man forhindre smittespredning ved at møde borgerne der, hvor de er. Hvis vi ikke smitteopsporer, vil antallet af syge vokse. Det har vi set rundt om i landet, hvor man ikke har været aktive med at opspore smittede, og derfor ser vi nu en stigning.

Der er i 2013 afsat penge til en ny røntgenbus i Region Hovedstaden, og i fremtiden skal røntgen og hosteprøver supplere hinanden.

Den Nationale TB gruppe, som består af en række eksperter på området, rettede for et år siden henvendelse til Sundhedsstyrelsen om den bekymrende vækst, og styrelsen er nu i gang med at udvikle en ny vejledning i, hvordan læger skal handle, hvis de konstaterer et tuberkulosetilfælde.

Knap halvdelen af alle tilfælde findes i København, men også i provinsen er tuberkulose i fremmarch:

Vi har tidligere sagt, at det var et isoleret storbyfænomen, men nu kan vi se, at det findes spredt i de fleste større provinsbyer i Danmark lige fra Nakskov i syd til Aalborg i nord. Så der mangler en landsdækkende, systematiseret indsats som pilotprojektet i København direkte henvendt til risikogrupper, siger Troels Lillebæk.