Prøv avisen

Tvang i børnepsykiatrien mørkelagt

Modelfoto: - Foto: Lisa MARCELJA/PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

De reelle tal for brugen af tvang i børnepsykiatrien er højere, end de officielle statistikker viser

Et kig i Sundhedsstyrelsens statistikker viser, at der i 2007, hvor de nyeste tal er fra, blev brugt tvang 237 gange i børne- og ungdomspsykiatrien. Men tallet er misvisende, for der bruges formentlig langt mere tvang, end der indberettes. Ifølge psykiatriloven skal al brug af tvang indberettes, men flere steder i landet får lægerne i stedet for forældrenes samtykke. Og sker det, er der intet krav om, at tvangen skal indberettes. Det møder nu kritik fra flere sider. Hos pårørendeforeningen Bedre Psykiatri er generalsekretær Thorstein Theilgaard dog ikke overrasket.

- Det er desværre ikke nyt for mig. Men det er ekstremt problematisk for psykiatriens udvikling. De manglende indberetninger kan give et misvisende billede af, hvordan brugen af tvang reelt ser ud, og derfor kan man gå rundt og tro, at tingene ser bedre ud, end de er. Og især i forhold til børn, hvor vi jo slet ikke mener, der bør bruges tvang, siger han.

I 2008 blev Danmark af Europarådets torturkomité kritiseret for at bruge for meget tvang i psykiatrien. Det fik sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) til at sige, at der skal arbejdes på at anvende mindre tvang. Derfor undrer de sig også i landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede over, at al tvang ikke indberettes. Næstformand Dorte Nielsen er rystet over, at børn ikke har samme rettigheder som voksne og er harm over, at alt ansvaret bliver forældrenes.

– Det er urimeligt, at det er forældre, som skal tage ansvar for, at der systematisk bliver foretaget overgreb på deres barn. Hvis barnet er sygt, og det er meget alvorligt, så er det lægens ansvar. Og så bør det gå via psykiatriloven og ikke via forældresamtykke, siger hun.

Samme opfattelse har en mor til en 12-årig pige, der tidligere har fået sondeernæring med tvang.

– Da jeg bad lægerne i børnepsykiatrien på Næstved Hospital om en opgørelse over brugen af tvangsernæring til min datter, fik jeg oplyst, at jeg selv havde samtykket tidligere, og der derfor ikke var ført protokol over det, og det blev jeg rystet over, siger kvinden, der ønsker at være anonym, men hvis identitet Kristeligt Dagblad kender.

Et af de steder, hvor man indhenter samtykke for børn under 15 år fra forældrenes side og dermed ikke indberetter tvangen, er i børnepsykiatrien på Næstved Hospital. Overlæge på afdelingen Peter Fleng Daniel forklarer, at man med fremgangsmåden blot følger loven.

– Forældremyndighedsloven gælder op til 15 år, og først derefter hører man under psykiatriloven, siger han og afviser at svare på, hvorvidt han synes, at det er den korrekte måde at gøre det på, fordi det er et politisk spørgsmål.

Modsat forholder det sig i Region Hovedstaden, hvor center- og klinikchef for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Hanne Børner oplyser, at man er gået over til udelukkende at bruge psykiatriloven og altså indberette brug af tvang også over for børn under 15 år.

– Når vi gør sådan, er vi sikre på altid at have klare linjer, siger hun.

Soegaard@kristeligt-dagblad.dk