Prøv avisen

Tvillinger har lavere selvmordsrisiko

Børge Nielsen og hans tvillingebror, Kurt. -- Foto: Mette Frandsen

Sammenlignet med resten af befolkningen har tvillinger markant lavere risiko for at begå selvmord

Tvillinger er mindre udsat for at begå selvmord end resten af befolkningen. Det viser forskning fra Syddansk Universitet offentliggjort i tidskriftet British Medical Journal.

Undersøgelsen siger ikke noget om hvorfor, men en af forskerne bag undersøgelsen professor Kaare Christensen mener, det handler om, at den anden tvilling udgør et stærkt netværk i krisetider:

– Mit gæt er, at det handler om, at tvillinger har en makker. Vi ved, at ensomhed er en risikofaktor for selvmord, og jeg vil tro, at den ikke er lige så udtalt hos tvillinger. Der er en magen til en selv, som man har ansvar for og kan få hjælp fra, siger Kaare Christensen, der også er leder af Det danske tvillinge-register.

I undersøgelsen har forskerne fulgt 21.653 tvillinger i en periode over 51 år. Generelt har tvillinger ikke en lavere dødelighed end den almindelige befolkning, men studiet viste, at hvor der var 173 og 120 selvmord hos henholdsvis mændene og kvinderne i normalbefolkningen, var der kun 128 selvmord blandt mændene og 83 blandt kvinderne i tvillingegruppen. Resultatet gjaldt både enæggede og tveæggede tvillinger.

Overlæge Merete Nordentoft, professor ved Københavns Universitet, er en af landets førende eksperter i selvmord. Også hun mener, at en tvilling kan være en beskyttende faktor af stærkere styrke end almindelige søskende. Men hun peger også på en anden forklaring, nemlig at tvillingeforældre typisk er mere stabile og har flere ressourcer:

– Spontane tvillingers forældre er gennemsnitligt ældre og dermed mere stabile og modne. Når det gælder tvillinger, som er født på grund af fertilitetsbehandling, har de forældre, hvis parforhold typisk er mere stabilt – de har holdt fast i beslutningen om at få barn i årevis. Samtidig er de typisk også mere økonomisk velbeslåede, siger Merete Nordentoft.

Stærke familiebånd er dokumenteret vigtige i forebyggelse af selvmord. Og studier har tidligere vist, at det at have forældre, være gift og have små børn nedsætter risikoen for selvmord, men når det gælder søskende, har man ikke tidligere sporet betydning.

Lene Dam Pedersen er psykolog og forfatter til bogen om enæggede tvillinger "1 + 1 = 1". Og så er hun selv enægget tvilling. Hun peger også på, at en tvilling, der møder livsbelastninger som sygdom, dødsfald og skilsmisse, ikke står lige så ensom som det enkeltfødte individ. Men hun mener, den lave selvmordsrate også handler om ansvarsfølelse:

– Den tilknytning og den kærlighed, der er mellem tvillinger, er så stor, at selvmord ikke er et tema. Noget af det værste, der kan ske for en tvilling, er at miste sin tvilling. Derfor begår man ikke selvmord – det kan man simpelthen ikke gøre imod den anden. Vi er så stor en del af hinanden, at vi ikke kan få os selv til at tilføre vores tvilling det tab, siger Lene Dam Pedersen.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk