Prøv avisen

Tvivl om ytringsfriheden i Dansk PEN

Lars Hedegaards ansøgning om optagelse i PEN har givet anledning til stor rådvildhed i bestyrelsen. (Foto: Nordfoto)

Forfatter til islamkritisk bog opgiver at blive medlem af dansk afdeling af forening, der kæmper for ytringsfrihed over hele verden

Organisationen International PEN kæmper for ytringsfriheden overalt, hvor den trues i verden. Men lige nu kæmper den danske afdeling, Dansk PEN, for at slippe af med sit dårlige rygte som én, der selv forsøger at knægte ytringsfriheden. Historiker og medforfatter til den islamkritiske bog »I krigens hus«, Lars Hedegaard, har opgivet at blive medlem af PEN. Det er sket i protest mod, at bestyrelsen har ønsket spørgsmålet om hans optagelse drøftet på en generalforsamling.

Den konstituerede formand for Dansk PEN, forfatteren Klaus Rothstein, kalder det over for Kristeligt Dagblad »dødhamrende ærgerligt«, at Lars Hedegaard har trukket sig.

- Jeg havde glædet mig til, at vi kunne få en god og tiltrængt diskussion på generalforsamlingen. Var den endt med et ja til Lars Hedegaard, ville han have nået sit mål. Havde generalforsamlingen derimod vist ham vintervejen, ville han have haft en enorm sag mod PEN, siger Klaus Rothstein og tilføjer, at han personligt, hvis det kom til en afstemning, nok var til sinds at stemme for Hedegaards optagelse.

En lugt af standret

Når Lars Hedegaard trak sig, skyldes det ikke mindst den - ifølge hans mening - lattervækkende begrundelse for, at bestyrelsen for Dansk PEN ikke uden videre kunne optage ham.

- I sit brev til Helle Merete Brix (medforfatter til »I krigens hus« og personen, der anbefalede hans optagelse i Dansk PEN, red.) giver Rothstein udtryk for, at mine holdninger og virke i islamdebatten kan blive et problem i forhold til International PEN's charter. Her hedder det bl.a., at man ikke må opfordre til had mellem nationer og racer. I stedet vil bestyrelsen henvise min sag til generalforsamlingen. Men dels ville jeg jo ikke selv kunne være til stede ved et sådant møde. Dels lugter det hele fælt af standret og Stalinprocesser, hvor man sidder og finder ud af, om jeg er god eller ond, siger Lars Hedegaard. Han bemærker, at hans bog kun gør opmærksom på, at vi skal forsvare vores pluralistiske demokrati.

Dansk PEN's vedtægter siger, at optagelse af et nyt medlem skal godkendes af mindst syv af bestyrelsens ni medlemmer. Dette kunne ikke opnås i Hedegaards tilfælde. Der var hverken 7 for eller 7 imod, men til gengæld stor rådvildhed. En anden regel giver lov til at indbringe sagen for generalforsamlingen, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Den vurderede Klaus Rothstein som en god mulighed for at få afklaret sagen.

Nu har Lars Hedegaard trukket sig, Helle Merete Brix har meldt sig ud af Dansk PEN, og flere andre har rejst kritik af, at en forening, der slås for ytringsfriheden, er betænkelig ved en forfatter, der gør brug af sin ytringsfrihed.

Sidste år uddelte Dansk PEN en pris til forfatteren Kåre Bluitgen for en bogen »Til gavn for de sorte«, der også udfordrer den hjemlige debat om indvandrere og flygtninge. Reaktionen kom prompte, ved at flere medlemmer meldte sig ud af foreningen. Klaus Rothstein siger, at debatten om de to bøger viser, hvor dybe følelser islam-debatten rører ved i mange mennesker, og hvor svært det er at blive enige.

Negativ anmeldelse

Lars Hedegaards, Helle Merete Brix' og Torben Hansens bog »I krigens hus« er anmeldt i seneste nummer af Dansk PEN's medlemsblad, og her anbefaler anmelderen, der er integrationskonsulent i Københavns Kommune, at man hverken køber eller læser bogen.

Beder man Klaus Rothstein om et eksempel på, hvor grænsen for optagelse af et nyt medlem helt klart ville gå, nævner han den nazistiske lokalradio-redaktør Johnny Hansen fra Greve. Han skal have lov at til at drive sin lokalradio, mener Rothstein, men optagelse i Dansk PEN bliver der ikke tale om. Det ville kollidere med PEN's forfatning.

PEN er en forkortelse af »Poets, playwrights, essayists, editors & novelists«. Medlemsskaren består af skribenter og formidlere af det skrevne ord. International PEN blev stiftet i London i 1921 som en »ordenes republik«, der skulle samle nationerne. I International PEN har man for nylig besluttet, at der skal sættes fokus på den litterære censur i den arabiske verden.

boas@kristeligt-dagblad.dk

Synspunkt side 14