Tysk fængselsinspektør: Der er masser af fordele ved at lave særskilte afdelinger for ældre

Det giver god mening at tilbyde ældre indsatte en alderssvarende afdeling, mener Oliver Burlage, der er fængselsinspektør i Detmold Fængsel i Tyskland

Detmold Fængsel, der ligger i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, har en afdeling, hvor man skal være mindst 62 år for at afsone. I øjeblikket huser afdelingen 22 indsatte, hvoraf den ældste er 75 år gammel, fortæller fængselsinspektør Oliver Burlage.
Detmold Fængsel, der ligger i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, har en afdeling, hvor man skal være mindst 62 år for at afsone. I øjeblikket huser afdelingen 22 indsatte, hvoraf den ældste er 75 år gammel, fortæller fængselsinspektør Oliver Burlage. Foto: Justizvollzugsanstalt Detmold

Antallet af ældre, der afsoner domme i de danske fængsler, stiger. Men de danske fængsler har ikke nogen særlige afdelinger til at huse de ældre indsatte. Det står i kontrast til forholdene i Tyskland, hvor flere fængsler har særskilte fløje til den ældste del af fangerne.

Et af dem er Detmold Fængsel, der ligger i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen. Fængslet har en afdeling, hvor man skal være mindst 62 år for at afsone. I øjeblikket huser afdelingen 22 indsatte, hvoraf den ældste er 75 år gammel, fortæller fængselsinspektør Oliver Burlage.

Hvordan adskiller afdelingen sig fra resten af fængslet?

”Afdelingen er tilpasset de ældre ved for eksempel at have høje senge, så de ældre ikke skal så langt ned, gelændere ved alle trapper, så de ikke falder, taburetter i brusekabinerne, så de kan sidde ned og bade, alderssvarende sportsudstyr og programmer til computerne, der kan hjælpe med at træne deres hukommelse.”

Hvilken pleje får de ældre, som ikke er tilgængelig i en almindelig fængselsfløj?

”Vi kan ikke tage imod indsatte, der er decideret plejekrævende, men vi har særlige tilbud som alderssvarende sport, rygtræning og fysioterapi. Derudover har vi madlavningsgrupper, diskussionskredse og en vandreklub. Det er alt sammen noget, vi tilbyder for at træne de ældre indsattes mobilitet og give dem en større livskvalitet.”

Hvad er fordelen ved at opdele indsatte efter alder?

”Fordelen er, at de ældre indsattes behov bliver imødekommet, fordi vi tager udgangspunkt i deres alder. Vi sørger for, at der er stille steder, de kan trække sig tilbage til, at de har adgang til særlig sundhedspleje, og at personalet er kvalificeret til at have med ældre mennesker at gøre.”

Er der nogle ulemper ved modellen? Forskere peger på, at ældre indsatte kan have en positiv effekt på de yngre, og den effekt får man vel ikke, hvis man adskiller grupperne?

”Det er rigtigt, at ældre indsatte kan have en stabiliserende og beroligende effekt på atmosfæren i fængsler, og netop derfor lader man dem de fleste steder sidde i almindelige afdelinger, hvor der er mange yngre indsatte.”

”Men selvom det måske fungerer for fængslet som helhed, så tager det ikke hensyn til de ældres egne behov. I vores fængsel er de ældre indsatte velkomne til at benytte de fritidsaktiviteter, der er tilgængelige for alle indsatte og ligger i de almindelige afdelinger. Der sker altså ikke en isolation af de ældre indsatte, og de yngre fanger kan stadig drage gavn af dem.”

”Vi har også et ‘Ung møder gammel’-projekt med et ungdomsfængsel, hvor vi netop forsøger at udnytte aldersgruppens erfaring.”