Prøv avisen

Tyske forstærkninger øgede det danske nederlag i Flensborg

Selvom de to afstemninger om Slesvigs fremtid var tilrettelagt, så de favoriserede den danske side, vandt den tyske side stort ved afstemningen i zone 2 den 14. marts 1920. Dette foto viser et af afstemningslokalerne. – Foto: A. Frankl/Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

I den ellers overvejende glade fortælling om Genforeningen i 1920 står den 14. marts som nederlagets stund for den danske side. På denne dag blev det afgjort, at Flensborg og Mellemslesvig skulle forblive tysk. Vælgere kom til fra andre dele af Tyskland og bragte den tyske sejr helt op på 80 procent af stemmerne