Udenrigsminister åbner for øget indvandring fra Afrika

Danmark skal bevare sin grænsekontrol , indtil EU’s ydre grænser er sikre, selvom det kan tage mange år, før det sker. Men Europa bør også være åben for øget indvandring fra Afrika, blot indvandrerne udvælges på baggrund af kompetencer, mener udenrigsminister Kristian Jensen (V)

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) erklærer sig åben for det, han betegner som ”intelligent immigration” til Europa.
Udenrigsminister Kristian Jensen (V) erklærer sig åben for det, han betegner som ”intelligent immigration” til Europa. Foto: Polfoto.

600 millioner afrikanere skal ud på arbejdsmarkedet de kommende år. Samtidig falder antallet af europæere på grund af de lave fødselsrater. Det får nu udenrigsminister Kristian Jensen (V) til at erklære sig åben for det, han betegner som ”intelligent immigration” til Europa. Han kalder migration for den største udfordring for Vesten i det 21. århundrede.

”Hvis ikke der er en økonomisk fremtid i deres egne lande, vil de emigrere. Og hvis vi ikke gør noget, risikerer vi, at de vil søge mod Europa,” siger Kristian Jensen.

Han mener derfor, at man både skal forsøge at forbedre levevilkårene i de afrikanske lande og samtidig skaffe samarbejdsaftaler med flere afrikanske lande på samme måde, som det er lykkedes Spanien at få et samarbejde med Marokko, som har bremset den tidligere meget store flygtningestrøm derfra.

”Vi skal også åbne mulighederne for legal migration. Vi skal huske på, at Europa er et kontinent, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig. Vi vil have befolkningsfald på grund af lavere fødselsrater. Det kræver, at vi tillader migration på baggrund af uddannelser, jobmuligheder og kompetencer. De folk, der skal emigrere hertil, kunne lige så godt komme fra nogle af de afrikanske lande. Vi står ikke alene med hatten i hånden. Vi har også noget at tilbyde den modsatte vej,” siger Kristian Jensen.

Han tror på, at Schengen-samarbejdet med åbne grænser internt i Europa kommer til at virke igen på et tidspunkt, men indtil da bliver Danmark nødt til fortsat at fastholde sin midlertidige grænsekontrol. Antallet af asylansøgere til Danmark er i dag meget mindre end for et år siden, og dengang, i september 2015, sagde udenrigsministeren, at han ikke så nogen grund til at indføre grænsekontrol.

I dag siger han:

”Vi har en klar forpligtelse til at sikre danskere mod, at der kommer flere ind i Danmark, end vi kan håndtere. Så lang tid EU’s ydre grænser ikke er effektive nok, er det vigtigt for os at opretholde muligheden for en dansk kontrol. Derfor er vi blevet ved med at argumentere over for EU-Kommissionen for, at vi har kontrol ved den dansk-tyske grænse og har også fået Kommissionens accept af det. Det vil vi være nødt til at blive ved med, indtil vi har en situation, hvor der er styr på, hvem der kommer ind i EU.”

Kristian Jensen vil om nødvendigt fastholde kontrollen i flere år, selvom det ikke er foreneligt med de nuværende Schengen-regler.

”Det her er ikke et spørgsmål for mig om, at noget er datobaseret. Det er for mig et spørgsmål om, at det er vilkårsbaseret. Vi skylder danskerne at passe på Danmark, indtil vi kan sige igen, at der nu bliver passet godt på de fælles, ydre grænser.”

Dansk Folkepartis retsord- fører, Peter Kofod Poulsen, er glad for, at udenrigsministeren vil fastholde den danske grænsekontrol, men han tager afstand fra idéen om at åbne for intelligent indvandring fra Afrika.

”Det virker håbløst naivt. Danske virksomheder efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft, og selvom nogle måske på papiret har en høj uddannelse, der kan minde om uddannelser her i landet, vil man se, at der er så store forskelle, at mange af dem slet ikke kommer i arbejde,” siger Peter Kofod Poulsen.

Også Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører, Dan Jørgensen, har svært ved at se fornuften i Kristian Jensens ønske.

”Det ligger meget godt i forlængelse af Venstres politik om, at vi skal importere så meget arbejdskraft som muligt. Men hvis virksomhederne har brug for kvalificerede medarbejdere fra udlandet, har de jo allerede mulighed for at få dem gennem forskellige ordninger i dag. Jeg kan simpelthen ikke se behovet for at øge indvandringen, når vi i forvejen har for mange flygtninge,” siger Dan Jørgensen.

Han kalder det en misforståelse at tro, at man kan stoppe strømmen af flygtninge over Middelhavet ved at åbne for højt kvalificeret arbejdskraft. For de, der kommer, er fattigdomsmigranter, som ikke passer ind i det danske arbejdsmarked. Derudover hjælper man ikke de fattigste lande ved at lade deres mest veluddannede og dygtige borgere søge lykken i Europa, mener Dan Jørgensen.