Prøv avisen
Politisk set

Udflytninger har karakter af eksperiment

"Dansk Folkeparti (DF) tog ved valget i juni mange vælgere fra Venstre, ikke mindst i disse egne. DF har tidligere foreslået at udflytte 10 statsinstitutioner til regioner med lav økonomisk aktivitet. Regeringen kan ikke stå tilbage herfor," skriver Tim Knudsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Med udflytningen af arbejdspladser vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forsøge at mindske den skævvridning af landet, som hans egen kommunalreform i 2007 i høj grad har skabt

Regeringen vil modvirke skævtrækningen af Danmark ved at udflytte 20 styrelser og dele af 20 andre til kommuner landet over. 3900 statslige medarbejdere berøres af planen.

Næstved og Sønderborg hører til de byer, som får mest glæde af udflytningen, der ifølge planen skal fremme væksten i Danmark.

I august viste ”Statistisk Tiårsoversigt” fra Danmarks Statistik, at kun tre lande i Europa havde haft en lavere økonomisk vækst end Danmark gennem de seneste 15 år.

Den vækst på 8,4 procent, som trods alt er nået, forekom især i hovedstadsområdet og de større byområder. Sjælland, Nordjylland og Bornholm havde lavest økonomisk aktivitet, men også region Syddanmark haltede bagefter.

En del af forklaringen på skævtrækningen af landet er den kommunalreform i 2007, som daværende indenrigsminister og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mere end nogen anden tog initiativ til. Kommunalreformen førte til lukninger af skoler, biblioteker og mindre sygehuse i mange egne af landet.

Regeringen vil dæmme op for kritikken af den for at forsømme lokalområder, hvor Venstre historisk har stået stærkt.

Dansk Folkeparti (DF) tog ved valget i juni mange vælgere fra Venstre, ikke mindst i disse egne. DF har tidligere foreslået at udflytte 10 statsinstitutioner til regioner med lav økonomisk aktivitet. Regeringen kan ikke stå tilbage herfor.

Regeringen mener, at den med de begrænsede engangsomkostninger, der knytter sig til flytningen, kan nå langt. Kritikerne mener, at regeringen ikke afsætter nok til engangsomkostninger. De mener også, at erfaringerne fra andre udflytninger viser, at effekten ikke bliver stor.

Randers, Lolland Kommune og Sydfyn får ikke meget ud af udflytningen. Fem nye arbejdspladser til Bornholm betyder intet. Der peges også på, at man risikerer at slå velfungerende arbejdspladser i stykker, fordi erfarent personale langtfra altid flytter med. Et eksempel er, at dele af SKAT's tidligere udflytning til Ringkøbing førte til personaleudskiftninger, som igen førte til tab af viden.

Det var måske især de dygtigste, der havde let ved at finde andre jobs og forlade SKAT. Det fremmede ifølge kritikken problemerne i SKAT. Regeringen mener til gengæld, at udflytningen til Ringkøbing var vellykket, fordi den gav anledning til at modernisere arbejdet.

Omlægninger i statsadministrationen er blevet meget hyppige. Statsministre bestemmer ifølge Grundloven frit antallet af ministre og deres arbejdsfordeling. Folketinget kan - i modsætning til parlamenter i flere andre lande - som hovedregel ikke gribe ind. Fra 2001 og til tiden før regeringsskiftet i juni 2015 skete 67 større eller mindre ressortændringer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen foretog så ved regeringsdannelsen de største omfordelinger af arbejdsfordelingen siden 1848. Forvaltningseksperter har advaret om, at ændringerne kan føre til uklarheder om ansættelser og arbejdsdeling. Ofte fører sammenlægninger af vidt forskellige arbejdspladskulturer til konflikter og lav effektivitet. NaturErhvervsstyrelsen er et eksempel. Nu skal den tilmed indgå i udflytningen.

Det er op til regeringen at sikre, at de uoverskuelige eksperimenter ikke gør mere skade end gavn.