Udkørende caféer skaber fællesskab og glæde blandt udsatte

I anledning af Kristeligt Dagblads 125-års jubilæum uddeler avisen Kristeligt Dagblads Pris til fem organisationer, hvis diakonale arbejde i høj grad bygger på frivillig indsats. En af dem er KFUM’s Sociale Arbejde, som under coronapandemien begyndte at køre ud og holde Social Drive Out-caféer i yderområderne. 71-årige Kirsten Christensen er en af de frivillige

Kirsten Christensen er frivillig i KFUM’s Sociale Arbejde.
Kirsten Christensen er frivillig i KFUM’s Sociale Arbejde. . Foto: Niels Åge Skovbo.

Da jeg gik på efterløn, fik jeg mulighed for at læse en kandidateksamen i diakoni på Aarhus Universitet. En af underviserne, hvis mand dengang var provst på Norddjurs, gjorde mig opmærksom på, at KFUM’s Sociale Arbejde var ved at opstarte en café i Grenaa med ensomme, psykiske syge, misbrugere og andre socialt udsatte som målgruppe. Jeg gik i forvejen og ville lave noget socialt arbejde. Det endte med, at jeg blev gjort til formand for styregruppen i Café Grenaa, som den hedder. Det har jeg nu været i fem år.

Norddjurs er en langstrakt kommune, hvor der kan være langt ind til byerne og et socialt fællesskab. Vi kunne se, at der var en del udsatte fra oplandet, der ikke kom ind til Café Grenaa, så allerede inden coronakrisen ramte, havde vi gået med idéen om at flytte nogle aktiviteter ud af Grenaa. Da coronaepidemien kom, lykkedes det os at etablere det, vi kalder Social Drive Out. Konkret kører vi ud i området og holder café i sognehuse og forsamlingshuse og kommer på den måde ud til de mennesker, vi gerne vil nå. Kriser som corona har det med at isolere allerede udsatte mennesker yderligere, så det var helt oplagt at sætte det i gang i april 2020.

I alt kører Social Drive Out ud 100 steder i landet, hvor de omkring 130 frivillige sammen med de ansatte udbringer nærvær, mad og andre fornødenheder som tøj og legetøj samt tilbyder rådgivning om blandt andet økonomi og misbrug.

Vores nuværende provst på Norddjurs er meget optaget af diakonalt arbejde og har bakket os meget op, blandt andet ved at engagere menighedsrådene, som har givet os lov til at låne sognehuse, vi kan være i. Mange steder hjælper meningsrådsmedlemmerne også til i caféerne. Erhvervslivet har hjulpet os ved at give os en varevogn, vi kan køre mad ud i. Også kommunen er med i samarbejdet.

I den satellit-café i sognehuset i Glesborg, hvor jeg er to timer hver anden fredag, er mange af dem, der kommer, enten fysisk eller psykisk udfordret. Det giver mig en utrolig glæde at være sammen med dem og se, hvor glade de er, når de kommer i caféen. Gæsterne støtter hinanden meget, og de har også fundet ud af at række ud til hinanden og hjælpe hinanden lidt i hverdagen.

Det er dejligt at se, at de nyder maden, har et fællesskab og kan grine sammen. En af de andre frivillige har kaldt det en grinebider-café. De kan ofte få lidt mad med hjem også, og da det ikke er alle, der har så mange penge til rådighed, fungerer caféerne samtidig som en lille økonomisk håndsrækning. På Norddjurs har vi nu 11 udkørende caféer og derudover også to ruter, hvor vi kører ud til udsatte, der ikke kan komme ud af deres hjem.

Vi havde en virkelig fin oplevelse sidste år til jul. Her kom organisten og menighedsrådsformanden fra Glesborg Kirke. Vores menighedsrådsformand er kirkesanger, så han sang julesalmer og -sange for os og blev akkompagneret på klaver af organisten. Præsten åbnede kirken og læste juleevangeliet op. Det var meget stemningsfuldt. Som følge af coronarestriktionerne måtte man dengang ikke være særlig mange i kirkerne, men heldigvis er vi ikke så stor en gruppe og kunne gøre det med mundbind og den fornødne afstand. Det var enestående, at vores cafégæster fik den oplevelse.

Jeg er glad for at være frivillig i netop en kirkelig organisation. Vores velfærdssamfund har overtaget mange af de funktioner, som kirken havde i gamle dage, og har både systematiseret og struktureret indsatsen for samfundets svageste. Men der er huller i velfærdssamfundet. Jeg synes, de kristne organisationer har gjort noget helt særligt for at samle de mennesker op, der ryger igennem systemet. Vi forsøger at lappe hullerne i nettet. Det er med Kristeligt Dagblads Pris dejligt at blive anerkendt for vores arbejde af en avis, der, ligesom vi selv gør, bygger på et kristent fundament.