Prøv avisen

Udsatte børn mister højt specialiseret lægehjælp i Jylland

”Der er børn, der dør af mishandling, og andre, der får svære skader. Jeg frygter, at beslutningen betyder, at man vil overse flere," siger socialpædiatrisk overlæge på Odense Universitetshospital, Karin Lassen, der fremover vil være den nærmeste specialist. Foto: Nima Stock

Flere misbrugte og omsorgssvigtede børn vil blive overset af systemet, efter at Aarhus Universitetshospital har afskediget landsdelens sidste lægespecialist på området, forudser fagfolk

Børn med mange knoglebrud, udbredte hudblødninger og påført hovedtraume, hvor der kan være blødninger i hjerne og øjne. Medicinsk børnemishandling, tidligere kaldet Münchhausen by proxy, hvor en af de nærmeste påfører et barn langvarig sygdom. Mistanker om omskæring af piger eller seksuelt misbrug. Det er et par eksempler på overgreb på børn, som bliver undersøgt og behandlet på landets tre højt specialiserede afdelinger inden for socialpædiatri, hvor lægerne er specialister i at kende børns symptomer på svigt og mishandling og undersøge dem på én gang nænsomt, men brugbart for politiet og myndighederne.

På Aarhus Universitets- hospital har man dog netop afskediget den sidste tilbageværende overlæge inden for socialpædiatri og nedlægger specialistcentret, Center for Børn udsat for Overgreb (CBO).

Det betyder, at regionerne Midt- og Nordjylland fremover ikke har en eneste specialist på området, og det bekymrer flere fagfolk.

Karin Lassen er socialpædiatrisk overlæge på Odense Universitetshospital og fremover den nærmeste specialist.

”Der er børn, der dør af mishandling, og andre, der får svære skader. Jeg frygter, at beslutningen betyder, at man vil overse flere. Det gælder også de ’lettere’ tilfælde, for vi ved, at der er en gentagelsesrisiko for det enkelte barn, og at de ved gentagelse får sværere skader, end de ville have fået, hvis det var opdaget tidligere,” siger hun.

Jette Hoffmann-Petersen er børnelæge på Regionshospitalet i Herning og samarbejder med specialistcentret i Aarhus, når hun har mistanke om overgreb.

”Det er børnene, der taber. Og det har konsekvenser for liv og død på sigt. Vi ved, at børn, der er indlagt med funktionelle symptomer på omsorgssvigt og overgreb (for eksempel smerter, anfald med videre, red.) er dem, der muligvis begår selvmord. Og dem, der har brud og skader, de kan altså dø, hvis vi ikke opdager dem,” siger hun.

Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital har de seneste år sparet 30 millioner kroner, og nedlæggelsen sker som følge af det seneste sparekrav på knap 13 millioner kroner. Nu skal afdelingens ”almindelige” børnelæger overtage opgaverne og får ansvar for forskellige dele af specialet. Ifølge ledende overlæge, Rune Weis Næraa, var besparelsen ”det mindst indgribende”, han kunne gøre på en afdeling, der allerede ”er ude over kanten”, som han har skrevet i et internt mødereferat, der er kommet Kristeligt Dagblad i hænde. Han pointerer, at han kan stå lægefagligt inde for beslutningen, men: ”Jeg kan kun sige, at det er forkert, det vi gør, men nødvendigt på grund af økonomien.”

Tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at hver 10.-20. barn udsættes for fysisk, psykisk eller seksuel vold.

Sundhedssystemet fanger dog kun ganske få. Når det gælder åbenlyse overgreb er specialisten nødvendig blandt andet i forhold til at sikre spor fra forbrydelsen, siger Karin Lassen.

Andre sager er sværere at vurdere, for eksempel når en baby på seks måneder dukker op med blå mærker, men ingen brud, eller når vuggestuen opdager, at en tumling har kønssygdommen kondylomer, og en læge skal afklare, om de er medfødte eller påførte.

”Det store tab er, at jeg kommer til at mangle et center, der har erfaring med at se på hele barnet. Jeg ved ikke, hvordan man skal opdage børnene, hvis man ikke har opmærksomheden på de mønstre og forhold, der kan pege på overgreb,” siger Jette Hoffmann-Petersen.

Også professor ved institut for retsmedicin ved Aarhus Universitet Annie Vesterby Charles vil nødig undvære samarbejdet med et højt specialiseret center.

”Når et barn skal undersøges, fordi politiet har mistanke om overgreb, handler det om omsorg og retfærdighed. Der bliver lagt meget vægt på barnets troværdighed, og en lægeundersøgelse er en del af efterforskningen, hvor man finder ud af, hvad der er sket eller ikke er sket. Det er meget vigtigt, at børnene mødes af højt kvalificerede voksne. For hele børneområdet er det set med mine øjne et stort tilbageskridt at nedlægge den socialpædiatriske funktion og centret,” siger hun.

Samtidig peger hun på, at nedlæggelsen strider mod de anbefalinger, som et ekspertråd kom med i 2012, og som var grundlag for den såkaldte overgrebspakke, der trådte i kraft året efter netop for at forebygge og stoppe overgreb, efter alvorlige enkeltsager som for eksempel Tønder- og Brønderslevsagerne blev kendt.

”Det er politisk besluttet, at man ønsker, at den sundhedsfaglige undersøgelse af børnene skal foregå på højt specialiserede afdelinger i samarbejde med de retsmedicinske institutter. Det er desværre det, der øjensynligt går fløjten nu,” siger hun.

Sundhedsordfører Flemming Møller-Mortensen (S) vil undersøge, om nedlæggelsen af centret strider mod de krav til højt specialiserede funktioner, Sundhedsstyrelsen har fastlagt:

”Det er meget vigtigt, at der er geografisk spredning i de centre, der arbejder med overgreb mod børn, på grund af den alvor, der ligger bag. Jeg vil undersøge, om Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, hvilken svækkelse fagligt besparelsen vil give. Jeg vil stille spørgsmål til ministeren og bede hende tage ansvar for, at Sundhedsstyrelsen vurderer, om man stadig kan opretholde det høje niveau i Aarhus, som en specialistfunktion kræver,” siger han.

Også Liselotte Blixt (DF) vil gå til ministeren:

”Det er små, uskyldige børn, der har brug for hurtig og meget specialiseret behandling, så de bliver taget alvorligt, og så man sikrer de spor, der er at gå efter. I det her felt skal vi gå snorlige, og vi ved, at spreder man et speciale ud på flere hænder, så tyndes det ud. Derfor vil jeg tage op med ministeren, hvordan vi sikrer, at der tages hånd om det.”