Prøv avisen

Udvisningsafgørelser udfordrer retsfølelse

Den formodede leder af banden Loyal To Familia, Shuaib Khan, blev i en anket sag ved Østre Landsret i denne uge ikke idømt ubetinget udvisning af Danmark, som anklagemyndigheden krævede.

Danske domstole overfortolker menneskerettighederne i en lang række sager, mener jurist

I to aktuelle sager har en af de mest indgribende domme i det danske retssystem – en ubetinget udvisning af landet – været på bordet som mulig straf i landets retssale i denne uge.

Den ene sag omhandler en tidligere frikirkepræst i Silkeborg Christian Laursen Raburn, der er dømt for overgreb og seksuelle krænkelser mod flere unge, og som ved Retten i Viborg i tirsdags blev idømt tre et halvt års fængsel og udvisning til USA.

Den anden omhandler den formodede leder af banden Loyal To Familia, Shuaib Khan, der i en anket sag ved Østre Landsret i denne uge ikke blev idømt ubetinget udvisning af Danmark, som anklagemyndigheden krævede. I stedet stadfæstedes den tidligere dom om trusler mod en betjent, og Shuaib Khan slap med en betinget udvisning, mens straffen blev nedsat fra 90 til 60 dages fængsel. Shuaib Khan har ellers flere domme på straffeattesten: en dom for dødsvold i 2008 samt flere domme for overfald.

Retten lagde blandt andet vægt på, at Shuaib Khan er født og opvokset i Danmark. Men ifølge Peter Starup, jurist og lektor i offentlig ret på Syddansk Universitet i Odense, kunne man sagtens have sendt Shuaib Khan ud af landet tidligere.

”Han burde være udvist for længst. Institut for menneskerettigheder har vist, at de danske domstole i en lang række sager har overfortolket menneskerettighederne,” siger Peter Starup.

Både borgere og politikere har efterfølgende udtrykt undren over, at retten ikke valgte at udvise Shuaib Khan. Blandt andre det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen, der efter afgørelsen greb til tasterne. På Facebook skrev han, at den manglende udvisning ”er jo ikke engang absurd teater, men absurd virkelighed og totalt ødelæggende for retsfølelsen og borgernes sikkerhed i vores land!”.

Også De Konservative vil have anklagemyndigheden til at anke sagen til Højesteret, ligesom partiets formand og justitsminister, Søren Pape, i efteråret i en tale under partiets landsråd lagde kraftig vægt på, at han ønskede Shuaib Khan udvist af landet med det samme. Her understregede han netop, hvor vigtigt det var at bibeholde folkets opbakning til retsvæsenet.

”Så derfor håber jeg, at bandelederen af Loyal To Familia nu endelig bliver udvist af Danmark. Lad tredje gang ved domstolene blive lykkens gang. Folk som ham skal ud af Danmark nu,” sagde Søren Pape.

Selvom afgørelserne er foretaget af de uafhængige domstole, er der i folkestemningen en tendens til strengere straffe rettet mod bandekriminelle og indvandrere. Og når nogle af afgørelserne kan fremstå uforståelige, som at man ikke kan få udvist Shuaib Khan, kan det bidrage til frustration i befolkningen, selvom dommen i henhold til gældende juridisk praksis er korrekt, mener Ole Thyssen, professor emeritus i filosofi og etik på Copenhagen Business School. Han påpeger, at Shuaib Khan er født og opvokset i landet, men det glemmer folkestemningen ofte i sager som den aktuelle.

”Du har en domstol, der formelt er uafhængig af politikerne. Men du har en stemning i øjeblikket, der for mig at se er meget ophidset. Der er noget, man kunne kalde for en retsfølelse, som i øjeblikket går efter strengere straffe. Især strengere straffe imod indvandrere,” sige Ole Thyssen, der tilføjer, at han ikke ser mening i at udvise Shuaib Khan:

”Præsten har noget at gøre i USA, han er selv flyttet derover, mens Shuaib Khan ikke har noget at gøre i Pakistan. Han er formentlig ikke fortrolig med kulturen. Alt, hvad han gør i forhold til dem, vil være fremmed,” siger han.

Men ifølge Peter Starup har de danske domstole overvurderet det aspekt.

”Den helt store forskel mellem de to sager lader til at være, at domstolene har vurderet, at frikirkepræsten har en større tilknytning til USA, end Shuaib Khan har til Pakistan,” siger Peter Starup.

”Der har været en tendens til at overvurdere det aspekt, at man skal have noget at vende hjem til.”

Lars Holmberg, der forsker i retssociologi og kriminologi på Københavns Universitet, påpeger, at følelser spiller en stor rolle for uretfærdighedsfornemmelsen over, at Shuaib Khan kan blive.

”Det, der bliver promoveret meget stærkt i medierne, trækker følelser. Det, man også kan forestille sig gør sig gældende, er, at det ikke er det eneste, manden har på samvittigheden,” siger han og uddyber:

”Jeg kan jo ikke vide, hvad folk tænker. Men når manden bliver portrætteret som bandeleder og ikke bliver udvist på en konkret sag, bliver det ikke et spørgsmål om den konkrete retssag og den konkrete dom, men mere et spørgsmål om, hvad det er for en type menneske, man har med at gøre,” siger Lars Holmberg.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra vicestatsadvokat Anders Riisager, der som anklager i sagen mod Shuaib Khan ønskede udvisning af Khan. Anders Riisager ønsker dog ikke at kommentere sagen, da Statsadvokaten for København nu undersøger muligheden for at anke sagen til Højesteret.