For Uffe Elbæk er fremtiden både sårbar og håbefuld

For Alternativet er klimaet den største opgave, både nationalt og globalt. Om tre år kan det være for sent, men partiets politiske leder, Uffe Elbæk, er splittet mellem håb og håbløshed

 Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, ses her på Arbejdermuseet i København i et tænksomt øjeblik under et debatmøde i sidste uge om centrumvenstres udfordringer. I hans øjne er den største udfordring, verden står med i dag, klimaforandringerne. –
Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, ses her på Arbejdermuseet i København i et tænksomt øjeblik under et debatmøde i sidste uge om centrumvenstres udfordringer. I hans øjne er den største udfordring, verden står med i dag, klimaforandringerne. – . Foto: Nanna Navntoft/ritzau.

Allerede ved interviewets første spørgsmål kortslutter Alternativets stifter og leder Uffe Elbæk dets planlagte struktur.

Egentlig er det meningen, at partiernes ledende skikkelser skal give deres bud på, hvad de vigtigste udfordringer er i Danmark, Europa og verden ved begyndelsen på det nye folketingsår.

Men Uffe Elbæk nedbryder som det første den ramme.

”Ikke overraskende er klimaforandringerne den helt overordnede udfordring. Jeg ved godt, du siger, at vi skal begynde i Danmark og så bevæge os ud i verden, men de to ting hænger fuldstændig sammen for os,” siger Uffe Elbæk.

”Mange af de sociale og politiske konflikter, vi mærker dønningerne af herhjemme, kan føres hen på klimaforandringerne. Nogle mener, at op til halvdelen af alle verdens flygtninge i dag er klimaflygtninge, så både flygtninge- og integrationsspørgsmålet kan til en vis grad relateres til klimaforandringer.”

”Men klimaforandringerne er også vores største mulighed. Forstået på den måde, at vi kan tænke i ny grøn teknologi, ny grøn forskning, nye grønne arbejdspladser.

Uanset om vi taler om Danmark eller om verden, forandrer klimaproblemerne alt.”

Hvorfor lader vi ikke USA og Kina om at tage klimaopgaven på sig, når det alligevel ikke kan måles på den globale opvarmning, om Danmark så blev 100 procent klimaneutral?

”Det skal vi sandelig også, men vi er et rigt og velorganiseret land. Vi er et lille land, og hvis vi ikke er i stand til at træffe de kloge, grønne beslutninger, hvordan i alverden vil vi så forvente, at USA eller Kina gør det? Man skal ikke undervurdere eksemplets magt. Vi skal vise for omverdenen, at dette kan lykkes, og endda lykkes håbefuldt og konstruktivt og give muligheder for nye arbejdspladser.”

”Det ved virksomhederne jo godt. De siger: ’Kom med de løsninger, verden kalder på.’ Om det er pumper fra Grundfos eller økologiske varer fra Arla. Udover at vi skal gøre det, er dette en kæmpe chance for os. I landbruget ligger alle vækstraterne på de sunde, økologiske varer. I Kina er der kolossal efterspørgsel på det.”

Hvorfor er det en politisk opgave?

”Fordi det stadig går for langsomt. Vi har i Alternativet sagt, at vi skal have 100 procent vedvarende energi og 100 procent økologisk landbrug i 2040. Hvis vi kigger på Paris-aftalen, lever vi ikke op til målsætningerne om at sænke udledningen af CO2. Vi har en regering, der har sænket PSO-afgiften, og som stadig støtter udvinding af olie og gas i Nordsøen, og som sparer på de grønne forskningsprogrammer, så vi går ikke i den rigtige retning.”

”Det grønne omdømme, Danmark har haft, bliver svækket, hvis vi ikke holder ambitionsniveauet. Det svarer til, at vores humanistiske omdømme svækkes, når vi ikke kan finde ud af at tage 500 kvoteflygtninge. Når alt det er sagt, har vi en bunden opgave med at aflevere en verden til vores børn og børnebørn, som er bedre end den, vi selv har fået,” siger Uffe Elbæk.

Han indrømmer, at det ikke er ”særlig hyggeligt” at tegne dystre fremtidsscenarier for verden, men den ene klimarapport efter den anden advarer om, at vi står på afgrundens rand.

Senest viste en af dem, at vi kun har tre år til at ændre retning. Det kan lyde meget principielt, men Alternativet har konkret taget det op med en række forslag Folketinget, som både har med grøn og bæredygtig omstilling og meningsfulde fællesskaber at gøre, pointerer han.

Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, om Alternativets kamp overhovedet giver mening med tre år, til det alligevel er for sent? Med en voldsom befolkningsvækst i Afrika, afrikaneres naturlige ønske om velfærdsfremgang, fortsat omfattende afbrænding af fossile brændstoffer så langt øjet rækker, og en amerikansk præsident, der har trukket USA’s støtte til den to år gamle klimaaftale fra Paris?

”Den gode historie er, at både Indien og Kina rykker på dette her. Og man skal forstå, at hvis vi i Danmark viser, at man kan indrette samfundet mere bæredygtigt, kan vi være et ”showroom” (udstillingsvindue, red.) for verden, og det er jo det, der sker.”

”Når verden kan komme til København og se, hvordan man kan indrette en storby med cykler, så giver det en afsmittende effekt. Så kommer man fra Moskva og New York for at lære af København. Man skal aldrig undervurdere eksemplets magt.”

”Men vi skal gøre begge dele. Vi skal både gå forrest i Danmark til inspiration, og så skal vi være på den internationale bane for at få resten af verden til at ændre kurs.”

Uffe Elbæk roser i den forbindelse statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for hans nylige initiativ til at oprette samarbejdet P4G blandt 91 storbyer om at nå klimamålene fra Paris-aftalen. Initiativet blev kritiseret for hykleri af de øvrige partier på venstrefløjen, men den kritik vil Uffe Elbæk ikke deltage i.

Hvor ser du konkret på mulighederne for, at Alternativet kan gøre noget i det folketingsår, der netop er begyndt?

”Da jeg sad og lyttede til Lars Løkkes åbningstale i Folketinget, var der flere glædelige nyheder. For det første, at han fremhævede Europas og EU’s afgørende rolle i de udfordringer, vi står overfor. Både klimamæssigt, erhvervsmæssigt og i forhold til flygtningespørgsmålet.”

”Det andet, der var rart, var, at han tog den grønne dagsorden op. Det tredje, at han understregede, at langt de fleste udlændinge, der kommer til Danmark, skaber værdi for landet. Og det fjerde var, at hele iværksætterdagsordenen blev fremhævet. Så på de fire områder er der positive berøringsflader.”

”Om det så kan omsættes til konkret samarbejde, afhænger af, om regeringen ønsker det eller ikke ønsker det. Som en del af oppositionen og som et mindre oppositionsparti er det begrænset, hvad vi kan gøre. Der skal to til at danse.”

Hvad kan Europa gøre i forhold til udfordringerne?

”Det, jeg savner herhjemmefra, er, at flere tør tale EU og Europa op. Af gode grunde står det europæiske samarbejde et meget sårbart sted, ikke mindst definereret af Brexit på den ene side. Og på den anden side af nogle medlemslande, som nærmest modarbejder de fælles spilleregler.”

”Der tænker jeg på Polen og Ungarn, ekstremt højredrejede regimer, som hele tiden modarbejder spillereglerne.”

”Ind i det er der brug for, at vi, der mener, at det europæiske samarbejde er helt afgørende, står sammen,” siger Uffe Elbæk og nævner de europæiske progressive partiers samarbejde Diem25. Globalt ser han et håb i, at flere store byer har taget miljø- og klimaopgaven på sig.

Men er du fortrøstningsfuld i forhold til de udfordringer, verden står med?

”Jeg går på to ben. På det ene ben synes jeg, det ser så alvorligt ud, og på det andet ben ser det også håbefuldt ud.”

”Det er dilemmaet som politiker i øjeblikket. Ud af det ene vindue ser det vanvittig sårbart ud. Ud af det andet vindue kan jeg se, at hvis vi arbejder sammen både i de små og store fællesskaber, så skal vi nok finde en vej,” siger Uffe Elbæk.