Prøv avisen

Ulandsbistand skal gå til politiske partier

politiske demonstranter i Zimbabwe. - Foto: JEKESAI NJIKIZANA Denmark

Demokratiet i ulande skal styrkes ved at støtte søsterpartierne til danske politiske partier. Nødhjælpsorganisationer modsætter sig

Et lovforslag fra regeringen om at styrke de politiske partier i udviklingslandene, der er pendanter til partierne i Folketinget, vækker stærke protester fra en lang række nødhjælpsorganisationer.

Regeringens mål er at styrke demokratiet i skrøbelige og konfliktfyldte stater. Hidtil har Danmark brugt over 250 millioner kroner om året på at opbygge parlamenter, uafhængige ombudsmænd og andre demokratiske institutioner. Fremover skal selve de politiske partier støttes. Og lovforslaget tegner til at blive vedtaget med et bredt flertal i Folketinget.

Fremgangsmåden bliver at hjælpe etablerede søsterpartier, forklarer Venstres udviklingsordfører Karsten Lauritzen.

Venstre er eksempelvis organiseret internationalt i Liberal International, der har afrikanske medlemmer i form af ofte små partier, der skal være demokratiske spydspidser. Samtidig skal uafhængige medier, tænketanke og andre organisationer styrkes, så en demokratisk politisk kultur kan vokse frem.

Til at administrere initiativet vil regeringen oprette Institut for Flerpartisamarbejde, der skal koste 75 millioner kroner i perioden 2010-2012. 50 procent af pengene skal gå til tværpolitiske tiltag, 50 procent til søsterpartistøtte. En tredjedel af partistøtten fordeles blandt samtlige partier i området. To tredjedele fordeles til søsterpartier efter man-dattal i Folketinget.

Bestyrelsen skal besættes af ni politikere. Derudover udpeges blandt andet et medlem fra NGO-forum, der repræsenterer de danske nødhjælpsorganisationer.

Men Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Ibis, Caritas Danmark og syv andre af nødhjælpsorganisationerne nægter at sidde med i bestyrelsen, med mindre der kommer væsentlige ændringer i lovforslaget. I et høringssvar til lovforslaget kritiserer de blandt andet, at initiativet stirrer sig blindt på de politiske partier. Forslaget om faste fordelingsregler mellem Folketingets partier og søsterpartierne i udviklingslandene fremhæves som "meningsløst," fordi man ikke har erfaring på området, og fordi søsterpartier ikke defineres nærmere. Samtidig giver det "en urimelig overvægt" til de politiske partier, hvis de tildeles 9 ud af bestyrelsens 15 pladser. Det er langt vigtigere, at den ekspertviden, som findes i ngo'erne og i forskningsverdenen, er stærkt repræsenteret i bestyrelsen.

– Vi er kritiske over for lovforslaget, fordi vi mener, at det bliver mere en direkte partistøtte end støtte af den brede demokratiske udvikling i udviklingslandene, siger Jann Sjursen, generalsekretær for Caritas Danmark og medlem af NGO- forums bestyrelse.

– Spørgsmålet er dels, om der overhovedet findes relevante søsterpartier i de lande, hvor Danmark synes, at det kan være opportunt at støtte demokratiudvikling. Dels, om de danske politikere er de bedste til at forvalte en sådan støtte, når de typisk ikke kender specielt meget til forholdene i de pågældende lande. Der er organisationer og andre mere velegnede, mener Jann Sjursen.

Karsten Lauritzen afviser kritikken som absurd:

– Det er meget naivt at tro, at forskere og folk fra ngo-verdenen skulle have bedre kendskab til, hvordan politik fungerer end politikerne.

Ved I også, hvilke politikere man kan stole på i eksempelvis Zimbabwe?

– Jeg har et vist indblik i politik i Zimbabwe. Der er tre politiske partier, hvoraf MDC faktisk er medlem af Liberal International. Men vi har også inviteret forskere til at sidde i bestyrelsen, fordi vi gerne vil supplere vores viden om politik med forskernes og ngo'ernes viden. Kritikerne er tydeligvis bange for, at der kommer nogle politikere og stjæler penge fra ngo'erne. Det er meget, meget snæversynet.

Karsten Lauritzen afviser ændringer i lovforslaget. Han vurderer, at nogle af de andre nødhjælpsorganisationer gerne vil have en bestyrelsespost i Institut for Flerpartisamarbejde.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udviklingsminister Søren Pind (V).