Ny undersøgelse: Gadens unge kriminelle står også bag ulovligheder på internettet

Det er først og fremmest de unge, der i forvejen begår ulovligheder, som også udfører kriminalitet på nettet, viser undersøgelse af unges onlinekriminalitet

Den første danske undersøgelse af unges kriminalitet på internettet viser, at der er et stort overlap mellem de unge, der begår kriminalitet i den fysiske verden og online. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Det kom som et chok for mange forældre og teenagere, da politiet tidligere på året sigtede 1000 unge for at have delt seksuelt krænkende videoer på nettet. Nu viser den første danske undersøgelse af unges kriminalitet på internettet, at der er et stort overlap mellem de unge, der begår kriminalitet i den fysiske verden og online.

Analysen er baseret på de nyeste tal fra Ungeprofil- undersøgelsen, som i 2016 spurgte 49.000 unge mellem 12 og 25 år i 41 kommuner om blandt andet kriminalitet. Desuden indgår 34 dybdegående interviews med unge i undersøgelsen.

Fem procent af de unge har delt nøgenbilleder af andre uden deres samtykke, fem procent har forsøgt at trænge ulovligt ind i andres computere, og tre procent har svindlet med forældrenes betalingskort. Undersøgelsen viser også, at blandt de fem procent, der har prøvet stoffer som kokain og amfetamin og lsd, har 13 procent købt stofferne via sociale medier og 13 procent via det såkaldte mørke internet.

”Nettet skaber nye muligheder, som på mange måder gør det lettere for de unge at begå visse typer kriminalitet som for eksempel deling af ulovlige billeder. Men som udgangspunkt viser de nye tal, at det ikke er mange, der begår kriminalitet online. Undersøgelsen viser samtidig, at der er et stort sammenfald mellem de unge, der begår kriminalitet i den fysiske verden, og dem, der gør det på nettet,” siger forebyggelseskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd, Ninna Lagoni.

Hun henviser til, at der samlet set er sket et stort fald i ungdomskriminaliteten de seneste 15 år.

”Bekymringen har været, at kriminaliteten i stedet rykkede ind på nettet. Men der er ikke noget, der tyder på, at vi alene kan forklare faldet i ungdomskriminalitet i den fysiske verden med, at ungdomskriminaliteten er flyttet ind på nettet. Samtidig tyder alt på, at det er de samme risikofaktorer, der er på spil for unge, der begår kriminalitet, hvad enten det sker online eller offline,” siger Ninna Lagoni.

Hun forklarer, at de unge, der begår kriminalitet på internettet, ifølge undersøgelsen trives dårligere end deres jævnaldrende. De er oftere udsat for mobning, drikker sig hyppigt fulde og taler sjældnere med deres forældre.

”Derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på de unges trivsel og risikoadfærd, når vi skal forebygge, at de begår kriminalitet online. I den sammenhæng spiller forældrene en helt central rolle. Flere af de unge, som har begået kriminalitet på nettet, beskriver de voksne i deres liv som passive, når det kommer til deres færden på nettet. Det er interessant, at de unge faktisk selv efterspørger, at de voksne udviser større engagement og dybere forståelse for, hvad de laver online,” siger Ninna Lagoni.

Lektor Jakob Demant fra sociologisk institut på Københavns Universitet, der er en af forskerne bag undersøgelsen, forklarer, at selvom det er en begrænset del af de unge, der har begået ulovligheder på nettet, så er der stadig grund til at være opmærksom på, at mange unge bliver eksponeret for den form for kriminalitet.

”Undersøgelsen viser, at kriminaliteten online og offline er vævet ind i hinanden. Unge, der har en høj grad af social medieaktivitet, kommer til at blive præsenteret for en lang række muligheder for at begå ulovligheder på internettet, og det skal vi forholde os til i kriminalitetsforebyggelsen,” siger Jakob Demant.

Han mener, at der bør udvikles konkrete metoder til, hvordan unge kan hjælpes med at træffe de rigtige valg, når de for eksempel konfronteres med ulovligheder på nettet.

Konsulent Lotte Birkedal fra SSP Roskilde oplever, at skolerne allerede gør en stor indsats for at ruste de unge til at opbygge en netkultur og forebygge kriminalitet.

”Der er kommet en arena mere i forhold til at lave kriminalitet, og de unge siger i rapporten, at det er blevet lettere at begå kriminalitet online. De unge lever en stor del af deres liv online, og det er ofte også her, at deres konflikter udspiller sig. Hvis vi skal forebygge kriminalitet, er det vigtigt, at de voksne stiller sig til rådighed og diskuterer med børn og unge, hvordan man opfører sig på internettet,” siger Lotte Birkedal.

Vicepolitiinspektør Niels Denny Sørensen, der er operativ chef i Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet (NC3), forklarer, at politiet generelt er bekymret for, at meget kriminalitet flytter ind i cyberspace.

”Vi er ikke så bekymrede for, at ungdomskriminaliteten flytter ind på nettet, men vi er mere bekymrede for den stigende generelle kriminalitet på internettet. Hashhandel og narkohandel kan meget lettere foregå i det skjulte i cyberspace, end hvis det skal sælges på gadehjørnet. Vi får nu nogle generationer, der kender nettet meget bedre end tidligere, og det øger selvsagt risikoen,” siger Niels Denny Sørensen.

”I sagen, hvor 1000 unge er blevet sigtet for ulovlig deling af kompromitterende billeder, har vi set, at langt de fleste har delt billederne uden at tænke sig om. At forebygge den form for kriminalitet kræver en stor indsats af de unge og forældrene. Forældrene er nødt til at blande sig i deres børns liv på internettet på samme måde, som de sætter grænser for, hvornår de unge skal være hjemme om aftenen,” siger Niels Denny Sørensen.