Unge muslimer bruger religion i ungdomsoprør

Andengenerations-indvandrere er mere optagede af religion, men det skyldes i stigende grad et oprør mod deres forældre, vurderer forsker bag kortlægning af indvandreres situation i Danmark

Religion bruges i et stigende omfang af børn af indvandrere som et ungdomsoprør mod deres forældre.

Det mener Flemming Mikkelsen, der er forskningslektor ved Akademiet for Migrationsstudier. Han har i fællesskab med analysefirmaet Catinet foretaget en undersøgelse, hvor 1000 efterkommere efter indvandrere har deltaget.

Tallene viser, at de unge i langt højere grad end deres forældre interesserer sig for religion. En af årsagerne er ifølge Flemming Mikkelsen, at de unge bruger det som led i et oprør mod deres forældre.

– Når de unge prøver at opnå autonomi og frigøre sig fra deres forældre, så bruger de religionen til at skabe deres egen identitet. Og det gælder specielt de unge kvinder, siger Flemming Mikkelsen, der vurderer, at tendensen er stigende.

– Selv om det stadig er et mindretal, der bruger religionen til at frigøre sig fra forældrene, er det især de ressourcestærke unge, der bruger religionen som oprør, og de stiger i antal, slutter Flemming Mikkelsen.

Tallene viser, at blandt de religiøse med indvandrerbaggrund er andelen af de "meget religiøse" steget i forhold til antallet af de "lidt religiøse". Inden for det seneste år er antallet af "meget religiøse" således steget fra 25 procent til næsten 30 procent på kun et halvt år, efter flere års fald.

Manu Sareen, der er indvandrerkonsulent og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for de radikale, kender ikke til tallene fra undersøgelsen, men er enig med Flemming Mikkelsen i, at unge med indvandrerbaggrund bruger religionen som oprør mod deres forældre.

– Modsat deres forældre har de unge læst de religiøse skrifter, og det bruger de så til at gå i opposition til deres forældre, der traditionelt binder religionen sammen med deres kulturelle baggrund, siger Manu Sareen, der dog understreger, at unge blandt andet også bruger religion til at berolige nervøse forældre, der frygter, at deres børn er ved at blive for danske.

Fatih Alev, der er imam i København, er derimod uenig med Flemming Mikkelsen og Manu Sareen.

- Jeg tror, at det mere er undtagelsen end reglen, at unges stigende religiøsitet skyldes et oprør mod forældrene. De unges større interesse for religion, skyldes i høj grad fraværet af den kulturelle baggrund, som forældrene traditionelt har inddraget i deres religion. Mig bekendt er det kun i ganske få tilfælde, at børnene bruger religionen i et oprør mod forældrene, siger Fatih Alev.

indland@kristeligt-dagblad.dk