Prøv avisen

Unge ryger på vandpiben

Rygeforbuddet har ikke haft konsekvenser for vandpiberygningen i caféen Nanis på Frederiksberg i København, hvor både hærdede vandpiberygere og nybegyndere inhalerer eksotisk duftende tobakker. – Foto: Leif Tuxen.

Undersøgelse viser, at unge ikke kvitter røgen, men blot skifter cigaretterne ud med vandpibe

De seneste års mange undersøgelser af børn og unges rygevaner har indtil nu haft en entydig og positiv konklusion: Danske børn og unge ryger stadigt mindre. Men den udlægning sætter en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed nu spørgsmålstegn ved. Undersøgelsen er den første af sin art, der ikke bare spørger til de unges erfaringer med at ryge cigaretter, men også om de unge har prøvet at ryge vandpibe. Og den tegner et ganske andet billede af de unges erfaringer med tobak.

Vi kan se er, at det flotte fald blandt unge rygere ikke er et reelt fald. Vores data tyder tværtimod på, at der er en stigning i antallet af unge, der prøver at ryge tobak. De unge har bare skiftet cigaretterne ud med vandpibe, siger forskningsleder Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen vækker bekymring hos blandt andre Kræftens Bekæmpelse, hvor man peger på, at vandpibetobakken indeholder de samme skadelige stoffer som anden tobak.

Desværre er det ikke kun de unge selv, men også deres forældre, der tror, at vandpiben er et tilforladeligt nydelsesmiddel uden skadelig virkning. De forbinder ikke den eksotiske vandpibe med rygning og de farer, der er forbundet med tobak, og det er en fejl, siger Poul Dengsøe Jensen, der er projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

I Sundhedsstyrelsen er man også bekymret for det stigende antal vandpiberygere. Alligevel maner man til besindighed.

Når man prøver at ryge cigaretter, er man altså meget tættere på at blive regelmæssig, daglig ryger, end når man ryger vandpibe, fordi vandpiben er knyttet til særlige sociale lejligheder og ikke er nær så tilgængelig. Det betyder ikke, at vi ikke synes, det er problematisk, siger Jørgen Falk, konsulent i Center for Forebyggelse.

Sundhedsstyrelsen afventer i løbet af foråret tal fra sin nyeste undersøgelse af rygevanerne blandt 9. klasses elever og de lidt ældre unge mellem 16 og 20 år. Her vil det blandt andet fremgå, om vandpiberygning er på vej ind i de unges adfærd som et blivende fænomen, eller om det bare er en dille.

Vores fokus er, om man får lyst til mere vandpibe eller går videre til cigaretter. For så har vi en indgang til rygning, som kan ødelægge hele det gode forebyggende arbejde i forhold til unge og rygning, siger Jørgen Falk.

Hvis der er tale om, at der slet ikke er blevet færre rygere blandt de unge, men de bare har fået nye vaner, mener Jørgen Falk, at der er brug for en informationsindsats:

Det positive fald, vi har set blandt de unge op til 15 år, mener vi er et resultat af den forebyggende indsats: aldersgrænsen for køb af cigaretter, rygeforbud på skoler, tobaksreklamerne der er væk. Derfor er det jo ærgerligt, hvis vandpiberne sætter grus i maskineriet. Så der er grund til at være opmærksom, siger han.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk

vaaben@kristeligt-dagblad.dk

Fakta:

53 procent af pigerne og 52 procent af drengene i 9. klasse svarede i 2006, at de havde prøvet at ryge cigaretter. Da 9. klasses eleverne i 2007 blev spurgt, om de havde røget enten cigaretter eller vandpibe, svarede 65 procent af drengene og 63 procent af pigerne ja.