Prøv avisen

Unge skal motiveres til frivilligt arbejde

Dorte Kappelgaard arbejder som projektmedarbejder hos Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik og har forsket i og arbejdet med frivillige organisationer i to år. Hun har netop forsvaret sit speciale på Københavns Universitet, som handler om hvilke følelser, der får unge til at blive i frivilligt arbejde. - Foto: Leif Tuxen.

Dorte Kappelgaard forsvarede forleden sit speciale om motivation af unge i frivilligt arbejde. Fællesskab, inklusion og et klart formål er det, der skal til for at få unge engageret

Selvom et stort flertal af danskerne er stærkt interesserede i frivilligt arbejde, er det et mindretal, der faktisk bruger tiden på det. Bare 11 procent er engageret i frivilligt socialt arbejde, viste en undersøgelse foretaget af Capacent Epinion for Røde Kors forleden, mens hele 59 procent i en undersøgelse foretaget af Interresearch for tænketanken Cevea svarer, at de ville bruge mere tid på frivilligt arbejde, hvis de kunne få fri fra arbejde til at gøre det. Men eksperter har peget på, at vi ikke automatisk vil arbejde gratis, bare fordi vi får fri til det. Der skal mere til: Vi skal opfordres og motiveres.

Sociolog Dorte Kappel- gaard forsvarede forleden sit speciale om, hvad der får unge danskere til at deltage og forblive i frivilligt arbejde. Specialet er skrevet på baggrund af 30 kvalitative interviews og længere tids observationer på den frivilligt drevne Café Retro i København.

- Hvad forventer unge af frivilligt arbejde?- Unge stiller krav om, at arbejdet skal være meningsfuldt her og nu, og at de selv kan være med til at præge rammerne og indholdet. De vil være med i hele processen, så de føler, at det er deres eget projekt. Og så vil de gerne anerkendes for det, de gør.

- Hvordan motiverer frivillige organisationer unge til at arbejde for dem?- Motivationen kan være, at man har det sjovt sammen. Det er vigtigt, at man som frivillig organisation både opsøger potentielle frivillige og skaber et miljø, der er tiltrækkende og gør, at folk bliver hængende, når først de har været inde at kigge.

- Hvad er det for et miljø?- I mit specialearbejde er jeg nået frem til, at det er et miljø, der vækker fire centrale følelser. Den unge frivillige skal opleve, at der er et tydeligt formål, som lederne sætter ord på løbende. Det skal kunne ses og føles, at man gør en reel forskel. For det andet er oplevelsen af fællesskabet vigtig. En fællesskabsfølelse, der bygger på fælles værdier og ikke kun en lang fælles historie, så det er let for nye at komme ind og tage del i fællesskabet. For det tredje skal man føle, at man får lov til at udleve nogle af sine egne idéer og opleve, at man gør noget særligt, som man kan være stolt af og blive anerkendt for. Og endelig: Følelsen af at blive accepteret og holdt af som helt menneske, ikke bare som en, der er frivillig. Den dimension af motivationen er ofte undervurderet. Nærvær er noget af det, der er mangel på i samfundet, understreger flere af de unge, jeg har talt med.

- Forholdsvis få unge bruger tid på frivilligt arbejde. Har de for travlt til frivilligt arbejde?- Det kan man ikke sige noget generelt om. Men det er min erfaring, at mange frivillige unge har lige så travlt som andre, men vælger at proppe det ind i kalenderen alligevel, fordi det er noget af det mest givende i deres hverdag. Hvis man som frivillig organisation kan skabe et miljø, der er attraktivt, og som det er nemt socialt at blive en del af, så tror jeg, at der er mange flere, som vil arbejde frivilligt, end man går og tror.

schou@kristeligt-dagblad.dk