Prøv avisen
Interview

Universitetsformand om ny undersøgelse af sexchikane: Det er trist

”Jeg står med en tristhed over at blive bekendt med de forskellige data. Simpelthen ud fra, at ethvert af de her eksempler repræsenterer et menneske, der er blevet udsat for en enten lidt eller typisk meget ubehagelig oplevelse,” siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet hos Danske Universiteter.

En ny undersøgelse om sexkrænkelser på landets universiteter kalder på større italesættelse af problemet, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet hos Danske Universiteter, der sammen med Danske Studerendes Fællesråd står bag undersøgelsen

Når studerende på universiteterne i Danmark oplever seksuelle krænkelser, må der handles.

Det siger Anders Bjarklev, rektor på Danmarks Tekniske Universitet og formand for Rektorkollegiet hos universiteternes samarbejdsråd Danske Universiteter, på baggrund af en ny rapport om seksuelle krænkelser på landets universiteter.

Rapporten er udarbejdet af Danske Universiteter og landsorganisationen for de studerende i Danmark, Danske Studerendes Fællesråd, på baggrund af spørgeskemaer, der er sendt ud til de 150.000 studerende på universiteterne i Danmark. 1194 personer har sagt ja til, at de er blevet krænket. Af denne gruppes svar fremgår det, at krænkelserne især går ud over de kvindelige studerende, mens der også er en udbredt mangel på viden omkring, hvor man kan henvende sig, hvis man har oplevet uønsket seksuel adfærd.

”Jeg står med en tristhed over at blive bekendt med de forskellige data. Simpelthen ud fra, at ethvert af de her eksempler repræsenterer et menneske, der er blevet udsat for en enten lidt eller typisk meget ubehagelig oplevelse,” siger Anders Bjarklev.

Spørgeskemaet er sendt ud til 150.000 studerende. Men det vides ikke, hvor mange der i alt har svaret på undersøgelsen. I rapporten står der, at ”undersøgelsens sigte ikke er at give svar på, hvor stor en andel der har oplevet uønsket seksuel adfærd, men i stedet at få større viden om karakteren af den uønskede seksuelle adfærd på universiteterne” blandt de 1194, der har svaret ja til, at de har oplevet uønsket seksuel adfærd, hvor der i de fleste tilfælde er tale om uønskede kommentarer eller berøring.