Prøv avisen
Interview

Universitetsformand om ny undersøgelse af sexchikane: Det er trist

”Jeg står med en tristhed over at blive bekendt med de forskellige data. Simpelthen ud fra, at ethvert af de her eksempler repræsenterer et menneske, der er blevet udsat for en enten lidt eller typisk meget ubehagelig oplevelse,” siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet hos Danske Universiteter.

En ny undersøgelse om sexkrænkelser på landets universiteter kalder på større italesættelse af problemet, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet hos Danske Universiteter, der sammen med Danske Studerendes Fællesråd står bag undersøgelsen

Når studerende på universiteterne i Danmark oplever seksuelle krænkelser, må der handles.

Det siger Anders Bjarklev, rektor på Danmarks Tekniske Universitet og formand for Rektorkollegiet hos universiteternes samarbejdsråd Danske Universiteter, på baggrund af en ny rapport om seksuelle krænkelser på landets universiteter.

Rapporten er udarbejdet af Danske Universiteter og landsorganisationen for de studerende i Danmark, Danske Studerendes Fællesråd, på baggrund af spørgeskemaer, der er sendt ud til de 150.000 studerende på universiteterne i Danmark. 1194 personer har sagt ja til, at de er blevet krænket. Af denne gruppes svar fremgår det, at krænkelserne især går ud over de kvindelige studerende, mens der også er en udbredt mangel på viden omkring, hvor man kan henvende sig, hvis man har oplevet uønsket seksuel adfærd.

”Jeg står med en tristhed over at blive bekendt med de forskellige data. Simpelthen ud fra, at ethvert af de her eksempler repræsenterer et menneske, der er blevet udsat for en enten lidt eller typisk meget ubehagelig oplevelse,” siger Anders Bjarklev.

Spørgeskemaet er sendt ud til 150.000 studerende. Men det vides ikke, hvor mange der i alt har svaret på undersøgelsen. I rapporten står der, at ”undersøgelsens sigte ikke er at give svar på, hvor stor en andel der har oplevet uønsket seksuel adfærd, men i stedet at få større viden om karakteren af den uønskede seksuelle adfærd på universiteterne” blandt de 1194, der har svaret ja til, at de har oplevet uønsket seksuel adfærd, hvor der i de fleste tilfælde er tale om uønskede kommentarer eller berøring.

Derfor er tallet i sig selv også ”meget svært at forholde sig til”, erkender Anders Bjarklev, men undersøgelsen klarlægger, hvilke krænkelser, der er flest af og deres karakter, og det er brugbart, hvis problemet skal afhjælpes, siger han.

Men ville det ikke netop give et klarere billede at arbejde ud fra, hvis man repræsentativt havde målt problemets omfang, hvor mange der har sagt nej, og hvor mange der har sagt ja til at være blevet krænket?

”Jo, hvis vi var helt sikre på, at alle 150.000 både kunne og ville ønske at svare objektivt på det. Men det tror jeg ikke, vi kan med den her slags ting. Formentlig har nogle af de, der har oplevet krænkelser, ikke svaret. Og så er der forhåbentlig en hel del af dem, der ikke har svaret, hvilket er det store flertal, som ikke har oplevet noget. Men vi er inde på det mest private, det mest intime ved mennesker. Jeg har ingen tro på, at vi kunne have skruet en undersøgelse sammen, der reelt ville kunne sige, at der eksempelvis er 7,3 procent, som har oplevet det her. Det tror jeg simpelthen ikke på.”

Vi ser allerede, at for eksempel Københavns Universitet har indført nultolerance over for sexchikane og personalepolitiske retningslinjer, på Aarhus Universitet har man også overordnede regler for dette og formentlig også på andre universiteter. Synes du ikke, at universiteterne gør nok?

”Jeg ved ikke, om vi gør nok. Det gør vi nok ikke, så længe det sker. Vi kommer formentlig aldrig til at gøre nok. Men det, vi forhåbentlig kan se, når vi bevæger os ned ad vejen og forhåbentlig alle sammen får det her ind i vores trivselsundersøgelser, er et klarere billede på, om vi går den rigtige vej. At vi får taget nogle konkrete tiltag, der kan være med til at reducere det her. Igen vil jeg sige, at jeg har en stærk tro på, at de studerende vi har på danske universiteter er fornuftige og ordentlige mennesker, der gerne vil have et godt studieliv og være sammen med deres studiekammerater uden at forulempe og genere dem. Vi kan komme rigtig langt ved at italesætte det her.”