Prøv avisen

Uvidenhed om Hizb ut-Tahrir blandt indvandrere

Ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 offentliggør i dag, er det kun en procent, der er tilhængere af organisationen Hizb-ut-Tahrir. Her er det et billede fra en af organisationens demonstrationer på Nørrebro. -

Den anti-demokratiske organisation Hizb ut-Tahrir har meget lille opbakning blandt indvandrere. Samtidig siger utroværdigt mange, at de intet kender til organisationen

Mediernes omtale af Hizb ut-Tahrir afspejler på ingen måde den interesse, der er for organisationen, som arbejder for en islamisk stat, blandt indvandrerne i Danmark.

Ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 offentliggør i dag, er det kun en procent, der er tilhængere af organisationen. Men samtidig er gruppen, der ikke ved, hvad de skal mene om organisationen, vokset voldsomst siden 2006 fra 13 til 31 procent. Det samme gælder gruppen, der siger, de intet kender til Hizb ut-Tahrir hele 42 procent af indvandrerne siger, de ikke kender til Hizb ut-Tahrir mod 27 procent for to år siden.

Det er totalt utroværdigt, at så stor en gruppe siger, at den ikke kender noget til organisationen, og man skal være varsom med at være lalleglad på grund af disse tal. Der kan meget vel være en stor gruppe, der støtter organisationen, men ikke vil være ved det. De befinder sig i en gråzone, der kan tippe begge veje, siger professor ved Aarhus Universitet Peter Nannestad, der forsker i islamiske grupperinger.

Han mener dog godt, at tallene kan læses som en langsom fremadskriden mod større assimilation, hvor færre tager direkte afstand fra organisationen, men hvor færre også støtter den flere er altså ligeglade med Hizb ut-Tahrir. Og selv det, at man måske ikke vil vedkende sig sin støtte til organisationen i en rundspørge, kan tolkes positivt.

Hvis folk er mindre tilbøjelige til at vedkende sig sin støtte, er det immervæk en anerkendelse af, hvordan samfundet fungerer, siger Peter Nannestad.

Tina Magaard, der forsker i islamisme ved Aarhus Universitet, mener, at undersøgelsen skal tages med et stort forbehold, idet det er indvandrere fra mange forskellige lande, der er spurgt, ligesom gruppen af respondenter både består af kulturmuslimer, troende muslimer og en mindre gruppe kristne.

Det er interessant, at færre er modstandere af Hizb ut-Tahrir, efter at Islamisk Trossamfund, der har en noget bredere appel, har markeret sig sammen med Hizb ut-Tahrir ved demonstrationer og andre fælles arrangementer. Det kan være med til at skabe en bredere accept af organisationen, vurderer Tina Magaard.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk

Ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 offentliggør i dag, er det kun en procent, der er tilhængere af organisationen Hizb-ut-Tahrir. -

Andre læser lige nu