Prøv avisen

Værdikommissionens medlemmer

Her er medlemmerne af regeringens Værdikommission

Elisabeth Dons Christensen, biskop over Ribe Stift og formand
Lene Andersen, forlægger og forfatter
Henrik Dahl, forfatter og samfundsdebattør
Jens Gaardbo, journalist og direktør
Kristine Stricker Hestbech, sognepræst og foredragsholder
Per Schultz Jørgensen, børne- og familieforsker
Farshad Kholghi, skuespiller og samfundsdebattør
Rune Lykkeberg, journalist og redaktør
Søren Møller, landsformand for DGI
Jørn Henrik Petersen, professor og forhenværende prorektor ved Syddansk Universitet
Iben Thranholm, teolog og journalist