Prøv avisen
Interview

V-ordfører: Vi skal sætte realistiske klimamål

Thomas Danielsen, klimaordfører for Venstre. – Foto: Folketinget

Venstre vil gøre Danmark til et foregangsland på klimaområdet. Men hvad vil partiet konkret gøre? Kristeligt Dagblad har spurgt Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen

Thomas Danielsen, et hold internationale forskere har for nyligt påpeget, at det globale mål om at begrænse opvarmningen til under to grader ikke er nok til at redde klimaet. Skal den begrænses til maksimalt 1,5 grader, eller er 2 grader tilstrækkeligt?

Vi mener, succeskriteriet er 1,5 grader.

Hvornår skal det danske energisystem være 100 procent omstillet til vedvarende energi?

I år 2050 skal vi udlede mindre CO2, end vi kan optage. Det er et af de mest ambitiøse mål landene imellem. Man skal ikke løbe for langt væk fra de lande, vi forhandler klimapolitik med. Sætter vi et mål til år 2040, vil andre lande ryste på hovedet, for det er useriøst at komme med målsætninger, man ikke kan afsætte virkemidler til. Først skal vi vise, at vi kan levere på de aftaler, vi indgår, og så kan det være, at udviklingen af nye virkemidler kan rykke os hurtigere i fremtiden.

Hvad er de tre vigtigste klimatiltag, som Venstre vil arbejde på at få flertal for i det næste folketingsår?

Bolig, transport og landbrug kommer til at spille en særdeles stor rolle. En stor del kommer til at være adfærdsregulerende afgifter og skatter, men der er også andre muligheder. Det skal gøres attraktivt at vælge den klimavenlige løsning. I Norge er der diverse fordele ved elbiler, som tilladelse til at køre i busbaner. Klimavenligt landbrug skal også gøres mere attraktivt.

Men hvis vi skal have flere moderne stald- anlæg, som kan opfange skadelige gasser og nedbringe de udledninger af CO2, som landbruget er ansvarlig for, skal vi ikke stramme skruen så meget om landmændene, at de ikke tjener penge. Det bliver en del af politikken, at der skal stilles krav til dem, men jeg kan ikke komme ind på hvordan.

Skal Danmark være foregangsland på klimaområdet?

Det er en nødvendighed, da klimaets udfordringer er menneskeskabte, og vi skal tage ansvar. Det er også en god investering for Danmark. Vi har mange virksomheder inden for området og eksporterer utrolig meget klimateknologi.

Hvordan har sommeren i år ændret dit personlige syn på klimaforandringer?

Det har den ikke. Vi har set ændringer i vejret over en længere periode, ikke kun i år, så det er noget, jeg allerede er bevidst om.

Hvad gør du selv privat for at hjælpe klimaet?

Jeg har fokus på isolering af mit hus, når vi bygger om og til, og i forhold til vand og varme har jeg valgt en dyrere, men mere miljøvenlig løsning. Vi er også bevidste om, hvor meget kød, vi spiser, og de fleste synes, jeg går for meget op i affaldssortering.