Prøv avisen

Vælgermøder tiltrækker sjældent tvivlere

Kaare Dybvad (S), Jeppe Jakobsen (DF) og Jens Hald (V) prøvede til vælgermødet i Holbæk at overbevise vælgerne om, hvorfor netop de skal i Folketinget. Men i virkeligheden havde mange af tilhørerne besluttet sig på forhånd. Foto: Amalie Pil Sørensen

Klassiske vælgermøder, hvor politikere og vælgere kan møde hinanden ansigt til ansigt, har længe været i tilbagegang,og denne valgkamp vil kun forstærke udviklingen, mener forsker. Der er ikke mange stemmer at hente ved møderne, da de flestetilhørere har besluttet sig på forhånd

”Godaften og rigtig hjerteligt velkommen. Det er dejligt at se, at der sidder nogen ved alle bordene. Nu hvor meget af valget foregår på tv, så er det vigtigt, at man også fastholder kvaliteten af, at mennesker mødes, og meninger brydes, når vi står overfor hinanden ansigt til ansigt.”

Ordene er Jan Løves, aftenens ordstyrer, og scenen er Sparekassen Sjællands hovedkontor på havnen i Holbæk. Her er omkring 25 mennesker mødt op for at bruge et par timer af deres tirsdag aften på en efterhånden uddøende begivenhed: Et vælgermøde.

Tre lokale folketingskandidater - Kaare Dybvad fra Socialdemokraterne, Jens Hald fra Venstre og Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti - har sat bannere op, fordelt flyers og partibolcher ud på bordene og sidder nu side om side, klar til at overbevise de fremmødte vælgere om, at det er hos lige præcis dem, at krydset skal sættes.

Men denne form for klassisk valgdebat, hvor vælgere kan overvære politikere debattere og selv spille ind med holdninger og spørgsmål, bliver stadig mere sjælden. Det er en udvikling, der har været længe undervejs, men som kun står til at blive mere udtalt under denne folketingsvalgkamp.

Det vurderer Rasmus Tue Pedersen, der er postdoc i meningsdannelse og valgkampe på Københavns Universitet.

”I år har folk - både politikere og vælgere - i endnu højere grad end tidligere taget andre kanaler som for eksempel sociale medier til sig,” forklarer han.

Og det er der en god grund til:

”De klassiske vælgermøder har den ulempe, at de folk, der deltager, som regel er ret interesserede i politik i forvejen. Og den gruppe vælgere er rigtig svær at flytte i en valgkamp,” siger Rasmus Tue Pedersen.

Ved vælgermødet i Holbæk viser det sig også hurtigt, at mange af de fremmødte faktisk er mere end almindeligt politisk interesserede. Af de omkring 25 tilhørere, hvoraf tre er medarbejdere i Sparekassen Sjælland, er otte enten medlem af eller har tilknytning til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og mere end et par stykker er lokale byrådsmedlemmer.

Af de resterende viser det sig, at der også er adskillige familiemedlemmer til en af folketingskandidaterne, og selv da det lykkes at finde frem til Britta Nielsen, en tilhører der ikke har nogen relation til kandidaterne, så har også hun allerede inden debatten været helt sikker på, hvor krydset skal sættes.

Rune Slothuus, der er professor i holdningsdannelse og politisk kommunikation på Aarhus Universitet, mener, at dette meget vel kan være billedet ved mange vælgermøder. Undtagelsen er dog arrangementer på uddannelsesinstitutioner, fortæller han: ”Der bliver mødet en del af folks almindelige hverdag, og man fanger derfor store grupper, der ikke af sig selv ville opsøge et vælgermøde.”

På den måde ligger valgkampen i år faktisk dårligt placeret, da mange studerende allerede har fået læseferie, og uddannelsesinstitutionerne derfor ikke bliver besøgt så meget, som de plejer. Det mener Rasmus Tue Pedersen:

”Det er egentlig lidt ærgerligt timet for politikerne. Førstegangsvælgerne er nogle af dem, man har bedst mulighed for at flytte i en valgkamp, og når mange af de studerende allerede er gået på læseferie, så er adgangen til dem væsentligt begrænset,” siger han.

En undersøgelse fra folketingsvalget i 2005 illustrerer tydeligt, hvordan det klassiske vælgermøde i mange år har været på retræte. Dengang tilkendegav kun én procent af vælgerne, at vælgermødet var det sted, de bedst havde hentet viden om partiernes politik under valgkampen. Men selvom de i det store billede ikke har nogen nævneværdig betydning for hvordan, det danske vælgerkorps stemmer, så mener professor Rune Slothuus alligevel, at møderne har en vigtig funktion:

”For dem, som deltager i vælgermøder, kan mødet med rigtige politikere godt have en stor betydning. Det giver en anden form for dialog.”

Ved slutningen af arrangementet i Holbæk er Britta Nielsen enig:

”Det er bare noget andet at møde dem ansigt til ansigt,” mener hun.