Vi bliver mindre opsøgende med alderen – og dårligere til at stifte nye venskaber

Venskaber skabes oftest i ungdommen. Det er her, vores identitet dannes, blandt andet i samværet med andre mennesker

Til forskel fra kærlighedsforhold er venskab en mere uformel relation, som ofte opbygges over lidt længere tid.
Til forskel fra kærlighedsforhold er venskab en mere uformel relation, som ofte opbygges over lidt længere tid. Foto: Yanapi Senaud/Unsplash.

”Uden venner ville ingen ønske at leve, selv med alle de øvrige goder i behold.”

Sådan skrev den græske filosof Aristoteles (384 f.kr.-322.f.kr) i det etiske skrift ”Den Nikomacheiske Etik”. De fleste vil formentlig give Aristoteles ret i, at livskvaliteten øges, når man har en ven eller flere ved hånden, og adskillige undersøgelser har da også vist, at det at have gode sociale relationer er medvirkende til bedre helbred både fysisk og mentalt.