Vi dør på hospitaler og plejehjem, men ville hellere dø hjemme

Danskernes død er ikke den, de håber at få. Det store flertal ender deres dage de steder, hvor kun et forsvindende mindretal ønsker, at det skal ske

Danmark er et af de lande i EU, der har færrest hospitalssenge pr. indbygger. Dertil kommer, at der mangler plejepersonale på hospitalerne. –
Danmark er et af de lande i EU, der har færrest hospitalssenge pr. indbygger. Dertil kommer, at der mangler plejepersonale på hospitalerne. –. Foto: Peter Kristensen.

5 procent og 1 procent. Så få danskere ønsker at ende livet på henholdsvis hospitalet eller plejehjemmet. Og det står i skærende kontrast til virkeligheden. For 75 procent af os dør enten i en hospitalsseng eller på plejehjemmet.

Det viser en helt ny undersøgelse udført af Palliativt Videncenter og TrygFonden, Danskerne om livet med sygdom og død. Her har godt 1000 danskere i alderen 18 til 93 år svaret på spørgsmål om deres forestillinger om livstruende sygdom og død. Helle Timm, leder af Palliativt Videncenter, står bag undersøgelsen:

LÆS OGSÅ: Døden er en privat sag

Der er ingen af os, der drømmer om at blive meget syge, afhængige og hjælpeløse. Men sådan er det jo ofte, hvis man befinder sig på et sygehus eller et plejehjem, og derfor er det ikke et sted, vi går og drømmer om at dø.

Hvis danskerne i undersøgelsen selv kunne vælge, ville over halvdelen, 55 procent, gerne dø i deres eget hjem det er i dag kun noget, der sker for 22 procent af os. Det er velkendt fra tidligere undersøgelser også i andre lande, at langt de fleste mennesker ønsker at dø hjemme, siger professor i palliation ved Palliativt afsnit, Onkologisk klinik på Rigshospitalet, Per Sjøgren. Han er midt i et forskningsprojekt, som med en målrettet indsats i Region Hovedstaden skal forsøge at imødekomme uhelbredeligt kræftsyges ønsker om pleje og lindring i eget hjem:

LÆS OGSÅ: Generationskontrakten handler om andet end praktisk hjælp

Der er nok en romantiseret forestilling om, hvad det vil sige at være derhjemme til det sidste og dø omgivet af vores kære. Vi ved fra undersøgelser, at man skifter mening, fra man er rask, til man bliver syg og senere igen, når døden nærmer sig. Og når det bliver rigtig svært, og opgaven vokser de pårørende over hovedet, ender patienterne ofte på et hospital. Men mulighederne for at dø i eget hjem kan godt forbedres, hvis folk bliver bevidstgjorte om det, og der kommer en meget mere effektiv og døgndækkende indsats, siger Per Sjøgren og påpeger, at man i eksempelvis Holland på få år med en politisk satsning har løftet andelen af mennesker, der dør i eget hjem til over halvdelen af alle dødsfald ved at udvikle og øge indsatsen med hjemmegående palliative teams.Selvom kun 3 procent af danskerne i dag dør på hospice, er det et ønske blandt 27 procent af deltagerne i undersøgelsen. Eksperterne gætter på, at eksempelvis dokumentarprogrammer i fjernsynet som Sømanden og juristen, der blev vist på DR i 2012, har været med til at placere hospicer positivt i danskernes bevidsthed.

LÆS OGSÅ: Nu bliver evig hvile mulig ude i skoven

Vi har fået et billede af døden på hospice som noget, vi har tillid til. Hospicebevægelsen er desuden folkeligt forankret og noget, som lokalt har fået en positiv status. Den status har sygehuse og plejehjem ikke tværtimod er det sjældent de gode historier, man hører derfra. Spørgsmålet er, om vi ikke skal sætte øget lys på døden på plejehjem og sygehuset og måske gøre det bedre? Det er en formidlingsopgave for sygehuse og plejehjem, men også en politisk diskussion, hvor ressourcerne skal rettes hen, siger Helle Timm.

Hvidovre Hospital åbnede i sidste uge et palliativt afsnit med seks senge, hvor livstruende syge og døende kan blive indlagt og få specialiseret lindring og omsorg. Hospitalets vicedirektør, Torben Mogensen, kan godt forstå, at danskerne ikke ønsker at dø på hospitalet:

Mange har en fornemmelse af, at der er fortravlet, ingen fred og ingen enestuer på hospitalet. Den private situation, det er at dø, regner man ikke med, at man kan opnå her, siger Torben Mogensen, der ikke tror, det dårlige image kan ændres.

Men de patienter, som lider af livstruende sygdomme som eksempelvis kræft, hvor man kan forudse døden, skal i større omfang være hjemme. Derfor skal vi arbejde hen imod flere udgående teams, så patienter og pårørende kan føle sig trygge ved at være hjemme, siger Torben Mogensen.