Prøv avisen

Vi får bedre adgang til vandløb og søer

Vi får bedre adgang til vandløb og søer Foto: Torben Christensen

Fra efteråret kan danskere vandre i randzoner i op til 10 meters bredde langs danske vandløb og søer

Danskerne får fra efteråret adgang til randzoner, som skabes i op til 10 meters bredde langs mindst 25.000 kilometer danske vandløb og søer.

Randzonerne blev skabt i VK-regeringens "Grønt vækstplan", men offentligheden får nu adgang til de lukkede randzoner.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) åbner dog kun arealer, hvis randzonerne grænser op til offentligt tilgængelige arealer. Det kan være, når randzonerne støder op til eller krydser veje, stier og broer. Det svarer til reglerne efter naturbeskyttelsesloven.

Randzonerne udgør 50.000 hektar. De skal sikre, at Danmark gennemfører EU's vandrammedirektiv om at beskytte vandkvaliteten.

- Når vi laver så meget ny natur, skal danskeren selvfølgelig have glæde af det. Den tidligere regering lavede en særregel, som forhindrede danskerne i at få adgang til de nye randzoner, siger Mette Gjerskov i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Nu erstatter vi med andre ord forbud med tillid og frihed. Tillid til at danskerne vil forvalte den nye frihed ansvarligt. Og tillid til at danskerne vil respektere såvel naturen som jordejerne.

Randzoneloven ventes at træde kraft 1. september 2012.

Loven udlægger arealer, hvor der ikke må væren dyrkning, gødskning eller sprøjtning. Ranzonerne lægges i op til 10 meters bredde langs alle vandløb og søer over 100 kvadratmeter i landzone.