Vi har ikke pligt til at vaccinere vores børn for andre børns skyld

Forældre til syge og immunsvækkede børn beskylder vaccineskeptikere for egoisme og uansvarlighed, når de vælger mæslingevaccinen fra. Formand for den vaccineskeptiske forening Vaccinations Forum Else Jensen afviser kritik

Hjernebetændelse forekommer hos 0,4 til 1 barn ud af 1.000.000 vaccinerede. Til sammenligning forekommer det hos 1 ud af 2500 med en regulær mæslingeinfektion. Så der er jo betydeligt større risiko for hjernebetændelse ved sygdommen?
Hjernebetændelse forekommer hos 0,4 til 1 barn ud af 1.000.000 vaccinerede. Til sammenligning forekommer det hos 1 ud af 2500 med en regulær mæslingeinfektion. Så der er jo betydeligt større risiko for hjernebetændelse ved sygdommen?.

Else Jensen, formand for Vaccinations Forum, MFR-vaccinen er en gennemtestet vaccine, og læger og eksperter er enige om, at vaccinens bivirkninger langt opvejes af dens gavnlige effekter. Hvorfor er I alligevel skeptiske over for vaccinen?

”Fordi vi har oplevet, at der også er nogen, der bliver syge af vaccinen. Også kronisk syge. Jeg synes ikke, de kommer til orde, og det synes jeg ikke er i orden. Så længe det er så svært at få diagnosticeret en skade ved vacciner, for slet ikke at tale om at få behandlet en vaccineskade, for slet, slet ikke at tale om at få udbetalt en erstatning, så er det umuligt at tale om. De siger, at vaccinen er gennem-testet, og hvad ved jeg, men alle ved, at man kan få hjernebetændelse af vaccinen.”

Hjernebetændelse forekommer hos 0,4 til 1 barn ud af 1.000.000 vaccinerede. Til sammenligning forekommer det hos 1 ud af 2500 med en regulær mæslingeinfektion. Så der er jo betydeligt større risiko for hjernebetændelse ved sygdommen?

”Jeg havde håbet, at vi ikke skulle ud i at tale i tal og måle værdien ud fra, hvor mange, der bliver skadede eller syge. For hvor er det enkelte menneske så henne? Men hvis vi endelig skal tale om tal, så forholder det sig sådan, at de – sundhedsmyndighederne – overdriver faren ved sygdommen, mens de groft underdriver faren ved vaccinen. Det er vores svar på det.”

Vil det sige, at myndighederne med fuldt overlæg giver forkerte tal og anbefaler vaccinen, selvom de ved, at den er farligere, end de giver udtryk for?

”Det er et historisk faktum, at det gør de. De har en agenda. Medicinalindustrien skal sælge medicin, og sundhedsmyndighederne skal sælge gode historier om, at de udrydder sygdomme. Det er jo ikke bare noget, jeg siger. Jeg har siddet med det her i 20 år og læst, jeg ved ikke hvor meget om det. Hvis du virkelig går i dybden med det her, så finder du hurtigt ud af, at du kan ikke nøjes med det, de nationale sundhedsmyndigheder siger.

Men det er jo ikke kun de danske sundhedsmyndigheder, der anbefaler vaccinen. Der er internationalt enighed om, at vaccinen virker, og at der er evidens for, at dens bivirkninger langt opvejes af dens gavnlige effekter?

”Evidens, hvis du vidste, hvordan evidens fremkommer. Det er jo en lang historie med, hvad der bliver optaget af studier og undersøgelser i de lægevidenskabelige tidsskrifter. Problemet er, at de kritiske undersøgelser slet ikke får lov at blive offentliggjort, så vi ved reelt ikke noget om evidens. Vi arbejder med mørketal. Og det har vi altid gjort. De videnskabelige tidsskrifter er også en del af den agenda. Det ved vi gennem vores netværk, hvor vi hører om undersøgelser, der ikke bliver optaget.”

Immunsvækkede børn, der ikke kan tåle vaccinen, er afhængige af, at raske børn vaccineres, så risikoen for udbrud elimineres. Deres forældre mener, at foreninger som Vaccinations Forum spreder et farligt budskab og opfører sig egoistisk og uansvarligt. Hvordan forholder du dig til de anklager?

”Jeg har set på de sager med børn, som I har bragt, og det første, jeg tænker på, er, at nogle af dem kan være vaccinationsskadede. Specielt de børn med ledproblemer, det er jo en kendt bivirkning ved vacciner. Og mit svar til de forældre må være: Hvad har de gjort i den offentlige debat for at skabe opmærksomhed om de børn, der er blevet skadet af vaccinerne? Har de været ude i medierne og følt sig krænkede over, at der er så lidt støtte omkring de vaccineskadede børn?”

Men du svarer ikke på forældrenes kritik. De synes, at I opfører jer uansvarligt og egoistisk?

”Vi har ikke pligt til at vaccinere børn af hensyn til deres børn. Og det har vi ikke, fordi det enkelte menneske først og fremmest har samvittighed over for sit eget barn, og det er noget dybt menneskeligt. Jeg kan godt se, at de forældre har et problem. Men du kan ikke vælge, hvem dine nærmeste er. Det er dine børn, og sådan skal det også være. Jeg synes, det er en helt uhyrlig tanke at skulle sætte sine egne børns sundhed over styr for andres skyld.”