Prøv avisen
Spørgsmål&svar

”Vi har stor tillid til, at journalisterne kan navigere mellem bijob og deres journalistiske virke”

Inger Bach, DR's etikchef. Foto: DR

DR's etikchef Inger Bach medgiver, at bijob kan udfordre troværdigheden. Derfor arbejder DR med en fast procedure, der skal sikre åbenhed og virke som bolværk mod sammenblanding af interesser

Hvorfor tillader DR overhovedet, at medarbejderne bijobber ved siden af deres journalistiske arbejde?

”Vi mener helt overordnet, at det er godt, at vores gode og dygtige medarbejdere er efterspurgte, og at deres kompetencer kan være med til at styrke debatlivet og foreningslivet i hele landet. DR er et åbent hus, og vores medarbejderes deltagelse i samfundsdebatten er en del af den åbenhed.

I skriver i jeres egne retningslinjer, at ”medarbejderne skal være uafhængige af personlige og økonomiske interesser.” Hvordan sikrer I den uafhængighed, når den enkelte journalist kan tjene flere hundrede tusinde kroner på at bijobbe for forskellige virkesomheder og organisationer?

”Det er præcis rigtigt, at uafhængighed sammen med upartiskhed og troværdighed udgør de tre grundværdier i DR, og det er også derfor, at vi har udarbejdet en procedure, der sikrer, at der ikke opstår en sammenblanding af interesser. Hver enkelt medarbejders bijob er håndholdt, forstået på den måde, at det skal forbi og godkendes af en chef, før det kan realiseres.

Men hvorfor er der overhovedet brug for en chefgodkendelse, hvis man har tiltro til, at den enkelte journalist ikke lader sig farve af personlige og økonomiske interesser?

”Vi har stor tillid til, at journalisterne kan navigere mellem bijob og deres journalistiske virke. Og i den sammenhæng vil jeg også nævne, at medarbejderne har været meget åbne og tilfredse med, at vi har valgt åbenhed omkring bijobbene. De ønsker også gennemsigtighed. Men som hus skal vi jo have nogle arbejdsgange og procedurer, og de skal selvfølgelig forankres i cheflaget.

DR's egne journalister har flere gange sat spørgsmålstegn ved habiliteten hos læger, der modtager store pengesummer fra medicinalindustrien. Hvorfor skulle journalister være bedre end læger til at bibeholde deres habilitet?

”Jeg skal ikke kloge mig på læger, for dem ved jeg ikke noget om. Men når det gælder medarbejderne i DR, er det jo netop derfor, vi har fastlagt en helt klar procedure. Og det er både ledelsen og medarbejderne helt enige om. Det er vigtig for hele huset, at der er stor åbenhed og gennemsigtighed, så vores seere til hver en tid kan se, hvem der beskæftiger sig med hvad.

Medieforskere peger på, at selvom journalisterne måske kan navigere i deres forskellige roller, er det ikke sikkert, at seerne kan, og at det kan gå ud over DR's troværdighed?

”Det forstår jeg godt, og det er bestemt også en udfordring, som vi tager alvorligt. Vi mener, at vi gør det bedst med total åbenhed omkring de forskellige medarbejderes aktiviteter. Og så skal vi huske på, at der på listen over bijob også er ulønnet arbejde, frivillige indsatser og foredrag om egne produktioner. Vi mener, at det er vigtige og gode bidrag, som vi bifalder, at medarbejderne også tager med sig ud af huset.”