78-årige Henning: Vi mænd skal nok have et spark for at komme ud af isolationen

Den 78-årige Henning Jensen fra Esbjerg er en af de mænd, der er gået ind i Mænds Mødesteder. Initiativet, der er med til at forebygge ensomhed, har på under to år oprettet klubber 25 steder i Danmark

Mænds Mødesteder er foreløbig oprettet 25 steder i landet, og flere nye foreninger er på vej. I Esbjerg har foreningen blandt andet oprettet en løbeklub for mænd med dårlig kondition. Her ses en gruppe løbere fra klubben. Fra venstre Gert Kramers, Poul Svendborg Sørensen, Kurt Kristensen og Arly Koch. –
Mænds Mødesteder er foreløbig oprettet 25 steder i landet, og flere nye foreninger er på vej. I Esbjerg har foreningen blandt andet oprettet en løbeklub for mænd med dårlig kondition. Her ses en gruppe løbere fra klubben. Fra venstre Gert Kramers, Poul Svendborg Sørensen, Kurt Kristensen og Arly Koch. – . Foto: Poul Helt.

For den 78-årige pensionist Henning Jensen er petanque-sæsonen i klubben under foreningen Mænds Mødesteder netop begyndt. Når vejret er dårligt, trækker gruppen indendørs og spiller billard. Den pensionerede journalist bor alene i en ældrebolig i Esbjerg, og han er en af de 60 mænd, der har sluttet sig til aktiviteterne i Mænds Mødesteder i Esbjerg. Mænds Mødesteder har som et af sine mål at bryde ensomhed og isolation blandt mænd, og de seneste to år er der oprettet foreninger 25 steder i landet. I Esbjerg mødes mændene for at bevæge sig, lave mad, høre foredrag og tage på ferie sammen. Ved en del af fællesarrangementerne er der også kvinder med.

Henning Jensen er fraskilt og har to børn og fem børnebørn, og selvom han har god kontakt med sin familie, kan tiden nogle gange føles lang.

”Det giver et indhold i hverdagen og en større berøringsflade, at jeg kan mødes med andre mænd. Mænd er ikke for gode til at skabe kontakt og skal nok i højere grad end kvinder have et spark for at komme ud blandt andre. Der er ingen tvivl om, at Mænds Mødesteder har betydet meget. Folk holder ved og kommer igen og igen,” siger Henning Jensen.

Den 60-årige maskinarbejder, Kaj Pedersen, fortæller, at han har et kompliceret forhold til sin familie. Men så hjælper det at deltage i vandreture og andre aktiviteter i Mænds Mødesteder et par gange om ugen.

”Jeg har nok aldrig været særlig god til at få venner, men i Mænds Mødesteder kan jeg mødes og tale med andre,” siger Kaj Pedersen.

Forarbejdet til Mænds Mødesteder i Esbjerg blev iværksat af en aktivitetsarbejder fra Esbjerg Kommune for to år siden, og sidste år blev der stiftet en lokal forening.

”Der er slet ingen tvivl om, at vi bekæmper ensomhed, og vores erfaringer følges af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, for vi har fat i en målgruppe, som de ikke kan få fat i. Ofte samler foreninger de mennesker, der er gode til et eller andet. Vi ville gøre det på en anden måde og begyndte med at lave en klub for mænd, der ikke kan lave mad. Og senere en konditionsklub for mænd, der ingen kondition har,” fortæller formanden for Mænds Mødesteder i Esbjerg, Poul Svendborg Sørensen.

Konditionsklubben mødtes to gange om ugen hele vinteren, og den 21. maj i år skal 21 medlemmer deltage i fejringen af kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag ved et løb i Esbjerg.

Psykolog, forskningsleder Svend Aage Madsen, der er formand for foreningen Mænds Sundhed, fik for et par år siden inspiration til Mænds Mødesteder efter et besøg i tilsvarende klubber i Australien. Han synes, det er fint, at ældreminister Thyra Frank (LA) – som omtalt i Kristeligt Dagblad i dag – vil sætte ensomhed på dagsordenen.

”Der er ingen tvivl om, at ensomhed blandt mænd er et af de store problemer inden for ældreområdet. Vi ville da rigtig gerne have nogle flere satspuljemidler til at starte aktiviteter for mænd,” siger Svend Aage Madsen.

Han ser den store opbakning til Mænds Mødesteder som et udtryk for, at mange mænd gerne vil være en del af et fællesskab.

”Mænd går måske ikke rundt og omtaler sig selv som ensomme, men når der er mulighed for det, ser det ud til, at mange gerne vil lave aktiviteter sammen med andre. Det vigtige ved Mænds Mødesteder er, at mænd selv definerer aktiviteterne,” siger Svend Aage Madsen.